Alkol Bağımlılığı Tedavisinde Disülfiram’ın Enjeksiyon ve Pellet Uygulamaları

10 Temmuz 2017

Alkol bağımlılığı günümüzde en önemli sağlık sorunlarından biri olarak sayılmaktadır. Alkol kullanım etkilerinden kaynaklanan mental bozukluklar, kalıcı demans ve psikotik bozukluklar benzeri ruhsal sorunların ötesinde; alkolik kullanımına bağlı hepatit B, hepatit C, karaciğer yağlanması, siroz, pankreatit, kalp-damar hastalıkları, iç salgı-üreme bozuklukları, kas iskelet hastalıkları, kan hastalıkları, immun sistem hastalıkları ve kanser, AİDS, mide hastalıkları, özafagus yırtılmaları, solunum durması gibi ölüm riski olması nedeniyle alkol bağımlılığı aynı zamanda çok önemli bir toplum ve halk sağlığı sorunudur.
Alkol tedavisinin esasını,toksik metabolitlerine dönüşümünün engellenmesi, mevcut metabolik asidozun düzeltilmesi ve toksik metabolitlerinin vücuttan uzaklaştırılması oluşturur.

Alkol bağımlılığının tedavisine başlamadan önce hastanın durumu ayrıntılı bir biçimde incelemeli ve değerlendirilmelidir.
-Kişi ne zaman ve ne kadar alkol almıştır?
-Alkol alma biçimi nasıldır?
-Alkole başlamadan önce ruhsal sorunu ya da bedensel bir hastalığı var mıdır?
-Alkollü iken bir kaza ya da yaralanma geçirmiş midir?
-Alkolle birlikte başka bir madde kullanımı ya da ilaç almış mıdır?
-Alkol almadan ve alkollü iken tutum ve davranışlarında olan değişiklikler nelerdir?

Alkolden uzaklaştırıcı, alkolü bırakmaya yardımcı olacak en önemli ilaç disülfiram’dır. Disülfiram en yaygın kullanılan ve kullanımında iyi sonuçlar alınan bir ilaçtır.. Disülfiram suda geç, alkolde kolay çözülür. Sindirim yoluyla yavaş emilir, organizmadan 4-7 günde atılır.
Disülfiram alkol metabolizması sırasında aldehit dehidrogenazı baskılayarak alkol yıkımını asetaldehid düzeyinde durdurur, sonuçta asetaldehit zehirlenmesi yaratır. Bu zehirlenmenin belirtileri, yüzeysel kan damarlarında genişleme, kan basıncında düşme, baş dönmesi, bulantı, kusma, göğüste sıkışma, nabızda hızlanma, terleme, ateş basması ile karakterizedir.
Disülfiram alkol bağımlılığı tedavisinde kullanımındaki temel etkisi ilaçı alan kişide küçük miktarda dahi olsa alkol alınımı sonrası hoş olmayan bir etki yaratmasıdır. Disülfiram kullanımının primer endikasyonu kişide tiksinme durumu yaratarak alkol bağımlılığının tedavisi amaçlanır.
Disülfiram tedavisi psikoterapi, grup terapisi, Anonim Alkolikler ya da benzeri destek grupları ile gibi tedavilerle kombine edilmelidir.
Disülfiram alkol bağımlılığı tedavisinde kullanım şekli; hap, enjeksiyon ve pellet formları şeklindedir.
Disülfiram’ın hap şeklinde olan formu tek doz halinde alınır, Alkol bağımlıları hapı bir gün almazlarsa, ikinci gün gidip tekrar alkol alabilirler, kaçamak riski fazladır.
Disülfiram enjeksiyonları, pellet dediğimiz deri altına ameliyatla yerleştirilen topaklara kıyasla daha avantajlıdır. Bu avantajlar; ameliyathanede lisanslı bir cerrah tarafında iki ya da üç ayda bir pellet takmaya, ameliyata yüksek miktarda ücret ödemeye gerek kalmayacaktır. Enjeksiyon yapılırken anesteziye gerek yoktur. Ayrıca ameliyat sonrası pansuman, dikiş alınması, antibiyotik uygulaması vs bir ekstra tedaviye de ihtiyaç olmayacaktır. Kişi derisinin altında bir topak varlığı hissetmeyecektir.
Disülfiram enjeksiyonları alkol bağımlılığı nükslerini önlemek için kullanılır ve kas içine enjekte edilir. Bu enjeksiyon genelde 4 hafta ara ile yapılır. Kas içine enjekte edilen disülfiram miktarı kontrollü salınım esasına dayanır.

error: