Alkol Kullanımı Demansa Yani Bunamaya Yol Açar mı?

16 Temmuz 2017

Uzun süre ve ağır biçimde alkol kullananlarda, zihinsel işlevlerde ve bilişsel yetilerde yaygın bir bozulma gözlenir. Yakın bellek bozukluğu, nesneleri tanıma ve adlandırmada bozulma (agnozi), şekil çizme, kopyalama gibi yapılandırma bozuklukları, sorun çözme, soyutlama yeteneği, yeni durumlara uyum sağlama, tasarlama, sıraya koyma gibi yönetsel işlevlerde bozulma klinik olarak saptanan bulgulardır. Bunlarla birlikte kişilik değişiklikleri, yargılamada bozulma, denetimsizlik, dürtüsellik gözlenir.

Alkoliklerdeki demans tablosunun oluşumunda; çoğul kafa yaralanmaları, vitamin eksiklikleri, alkolün asetaldehidin doğrudan toksik etkileriyle oluştuğu düşünülmektedir. Görüntüleme yöntemleriyle yapılan çalışmalarda (BBT,MRI) ventriküllerde genişleme ve kortikal atrofi gösterilmiştir.

error: