Alkol zehirlenmesi nedir ?

23 Temmuz 2017

Alkol zehirlenmesi basit bir sarhoşluktan komaya kadar değişen klinik tablolarla ortaya çıkabilir. Bu tablonun temel özelliği, alkol alımı sırasında ya da kısa bir süre sonra gelişen klinik olarak önemli davranış açısından psikolojik değişikliklerin varlığıdır. Alkolün yol açtığı zehirlenme belirtileri genelde kan düzeyi ile uyumludur. Kan düzeyi yükselme hızı alkol alan kişilerin toleransına başka ilaç kullanıp kullanmamasına ve anksiyete bozukluğuna göre değişiklik gösterir.Kadınlarda erkeklere göre daha hızlı zehirlenme gelişmektedir.

error: