Alkolde Direnç Artımı (Tolerans) Nedir ?

15 Temmuz 2017

Uzun süre alkol kullanımı sonucunda istenen, hoşa giden etkiyi elde edebilmek için daha fazla miktarlarda alkol alınır. Bu durum direnç artımı ya da tolerans olarak tanımlanır. Direnç artımı 3 bölümde değerlendirilir.

  1. Davranışsal direnç artımı: Bireyin alkolün etkilerine karşın günlük işlerini becerebilme yeteneğini yansıtır. Yinelenen bir uğraşının sonucunda öğrenilmiş bir davranıştır.
  2. Farmakokinetik direnç artımı; Alkolü metabolize eden sistemlerin uyum sağlaması sonucudur. Birkaç haftalık düzenli alkol kullanımından sonra karaciğer daha çok ADH üretir ve MEOS sisteminin etkinliği artar.
  3. Farmakodinamik ya da hücresel direnç artımı: Sinir sisteminin yüksek kan alkol düzeylerine karşın işlev görebilmesini sağlayacak biçimde uyum sağlamasıdır. Bu nedenle kimi kişiler 250-600 mg/dl kan alkol düzeylerine karşın uyanık kalabilirler, koordinasyonu sağlayabilirler.
error: