Alkole Başlama

26 Temmuz 2017

Alkole başlama genellikle delikanlılık dönemindedir. 12-17 en sık alkole başlanılan yaşlardır. Alkol bağımlılığı ve alkol kullanımına bağlı yaşam sorunları 20-35, tedavi için başvurular ise 40 yaşlarındadır. 45 yaşında sonra alkole başlama söz konusu ise altta yatan bir duygu durum bozukluğu ya da genel tıbbi duruma bağlı bir ruhsal bozukluk aranmalıdır. Alkole başlama yaşınını erken olması ile alkol bağımlılığının ağır düzeyde olması, anti sosyal kişilik bozukluğunun ve ailede bağımlılık öyküsünün daha sık bulunması arasında ilişkiden söz edilmektedir.

Bağımlılık yapan maddelerin ortak özelliği, davranış ve duygu durum üzerine olan etkileridir. Alkolün ve tütünün özel bir ayrıcalığı vardır. Kolayca elde edilip, alınıp, satılmakta, günlük yaşam içinde rahatça kullanabilmektedir. Bunun yanında alkol hem uyarıcı, hem yatıştırıcı etkisi nedeniyle en sık alınan bir maddedir. Kuşkusuz uzun süre ve sık sık alındığında giderek miktar artırılmaktadır. Bağımlılık yapan tüm maddelerde olduğu gibi bir önceki etkiye erişebilmek için daha çok içmek gerekir. Alınmadığı vakit, kişi kendini bir önceki durumdan daha kötü hisseder.

error: