Alkolizm Tedavisinde Disulfiram

11 Temmuz 2017

Alkol bağımlılarının tedavisinde kullanılan Disülfiram (hap, enjeksiyon ve pellet formları) piyasada antabus adıyla bulunan bir ilaçtır. Bu ilaç alkolün karaciğerde işlenmesi sırasında bazı enzimleri engelleyerek asetaldehid dehidrogenaz ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu tedavi yöntemiyle alkol bağımlı bireye alkolü kötüye kullanımı önleyici Disulfiram (antabus) isimli ilaç verilmektedir.
İlacın etki mekanizması, bireyin alkol alınması halinde rahatsızlanmasına neden olur. Birey alkol almamaya zorlanır. Birey eğer antabus (disülfiram) adlı ilacı almışsa, bu madde alkol kullanan kişide bulantı, kusma, aşırı terleme, çarpıntı, yüzde kırmızılık ya da yüzün şişmesi, nefes darlığı, boğaz kapanması, baş dönmesi, koordinasyon kaybı, fenalık ve bayılma hissi yaratmaktadır.
Disülfiram’ın bu etkileri nedeniyle alkol alımı konusunda kendisini engelleyemeyen hastalara tiksindirici amaçla verilmektedir.

Böylece birey alkol almamaya zorlanır.
Alkol kullanan kişi bu ilacı kullandığı zaman süresi içinde alkol kullanırsa, kendisinde bu etkilerin ortaya çıkacağını bilmelidir.

Kişi eğer alkol almıyorsa ilacın yukarıda belirtilen etkiler görülmez.

Koroner arter hastalığı, psikoz gibi ruhsal sorunu gibi belirli tıbbi durumlar varsa ilaç kullanılmamalıdır.
Ağızdan alınan oral formunun yanı sıra 4-6 hafta kadar etkili olan enjeksiyon formu da bulunmaktadır.
Cilt altına yerleştirilen pellet formu tedavideki başarıyı artırıyor. Kişi eğer ilaç kullanmaktan vazgeçse ya da tedaviyi bırakmak istese bile, cilt altına yerleştirilen pellet (çip) 2-3 ay koruma sağlayarak yeni tedavi fırsatları yaratmaktadır.

error: