Alzheimer Hastalığı Nedir ?

15 Ağustos 2020

ALZHEİMER HASTALIĞI NEDİR ?

Alzheimer hastalığı daha çok yaşlı bireyleri etkileyen, mekanizması ve sebebi tam olarak açıklanamayan, beta amiloid plaklar ve nörofibriler yumakların birikmesi sonucu beyinde oluşan nörodejeneratif bir hastalıktır. Bu proteini yapan genetik yapı bozulunca ve bu protein enzimlerle etkilenip hücre içinde birikmeye başlayınca Alzheimer hastalığı başlıyor. Bu protein aşırı miktarda yapılmaya başlanıyor.

Bugün bilinmeyen soru, bu bölgede neden  bu protein aşırı üretiliyor?

Neden genetik yapısı bozuluyor.

Onun cevabını bilmiyoruz.

Aynı zamanda hücrenin  iskeletini yapan başka proteinler var. O proteinlerde bozulmaya başlıyor.

Hücrenin iskeleti bozulunca ne oluyor? Hücrenin yapısı bozuluyor ve yumaklar oluşuyor.

Alzheimer beyin hücrelerinin ölümüyle oluşan bir beyin hastalığıdır. Bunama (demans) hastalıkları arasında en sık görülen Alzheimer hastalığıdır.

Alzheimer hastalığı günümüzde demansın en sık sebebi olarak kabul edilmektedir.

Hafıza bozukluğu, Alzheimer hastanın en sık ve sıklıkla da en erken bulgusu olmakla beraber hastalar, önce yakın belleklerini kaybeder, uzak bellekleri ise daha önce zihinlerine kazınmış anıları işe hemen kaybetmezler. Hasta yakınları o yüzden yanılırlar. Onun içindir ki (Bizim hastamız çocukluğunu, ilkokul arkadaşlarını, evlendiği zamanları, askerlik dönemini, askerlik arkadaşlarını hatırlıyor, siz niye Alzheimer diyorsunuz diye sorarlar). Ama aynı hasta bugünü ve dünü hatırlamıyor. Ancak günü, ayı, mekanı hatırlamıyor, dün akşam ya da bu sabah yediklerini hatırlamıyor.

Alzheimerli  hastaları ‘ evin içinde sürekli eşya ararlar, eşyaları sağlam bir yere koymak isterler, ama sonra eşyaları  o koydukları yerden bulamazlar. Bu eşya kayıplarının istenmeyen sonuçları da olur. Evdeki bireyleri, bakıcıları, gelinleri suçlarlar.Cüzdanını saklar, sonra nereye koyduğunu hatırlayamaz bakıcının çaldığını söyler. Yemek yer, yemek yediğini hatırlamaz, gelinine dönüp (Sen beni aç bırakıyorsun, yemek yememi istemiyorsun, yemeğimi önüme getirmiyorsun) diye söylenir. 

Burada günlük yaşam aktivitelerini bozacak şekildeki unutkanlıklardan söz ediyorum.

Günlük yaşamımızda hepimiz bir şeylerimizi nereye koyduğumuzu unutuyoruz. Bu bir dikkat sorunudur. Dikkat etmeden bir yerlere bırakırız, sonra nereye bıraktığımızı hatırlamayız. Ama biraz düşününce kayıp eşyamızın yerini bulabiliriz. Oysa Alzheimer hastalarının sorunu bir bellek bir hafıza sorunudur, kaybettiklerini düşünseler de bulamaz.

Unutkanlık geniş bir kavramdır, Eğer stresiniz, anksiyeteniz, depresyonunuz varsa, kansızlık ya da guatr ile sorunuz varsa, unutkan olabilirsiniz, bunlar tedavi olunabilir unutkanlık lardır.

AHlarındaki unutkanlık ilerleyici, doğrudan hafıza bozukluğundan kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Dikkat eksikliğine bağlı değildir.

AH’ına eşlik eden pek çok rahatsızlık vardır. (Hayal görmeler, saçma sapan şeyler söyleme, mallarımı aldınız, paramı çaldınız, burası evim değil, evime gitmek istiyorum, sen benim yakınım değilsin, beni delirtiyorsunuz, beni zehirliyorsunuz, verdiğiniz ilaçlar beni zehirliyor),Vs. depresyon yaşayabilir.

Hastalar yakınlarınca davranışlarında değişme, kendini toplumdan soyutlama, anksiyete ve irritabilite, günlük yaşam aktivitelerinde bozulma yakınmaları ile de sıklıkla hekime başvurabilirler.

Hafıza bozukluğu özellikle yakın dönemde olan olayları hatırlama güçlüğü şeklindedir. Davranışsal değişim ile başvuran hastalarda bu semptomların erken evre demansa göre ileri evrede daha sık olabileceği göz ardı edilmemeli ve böyle bir durumda hastalar diğer etyolojiler açısından da değerlendirilmelidir

Kelimeleri hatırlamada ve isimlendirmede güçlük Alzheimer hastanın sıklıkla erken bulgusu bazen ise hekime başvuru sebebidir. Zamanla kelimelerin anlamını hatırlamakta ve kelime bulmakta zorluk çeken hastalarda sözcük dağarcığı azalmış olarak izlenir. İleri aşamada ise dil bilgisi ve imla kurallarından uzak, konuşma içeriği kelimece ve anlamca fakir bir konuşma dikkat çeker. Hastaların anlama yetileri ileri aşamalarda bozulur.

Yüzleri tanıma işlevler Alzheimer hastalığın başlangıcında bozulur, hastalığın progresyonu ile giderek azalarak agnozi -lisan alanı dışında kalan sembolleri anlayamama, tanıyamam halleri- ve yüzleri tanımada zorluk. Okuma zorlukları, renk ve şekilleri ayırmakta zorluklar, eşyaları ve yerlerini karıştırma şeklinde ortaya çıkabilir. 

Alzheimer hastaların erken evrelerinde yürütme fonksiyonlarında bozulma da muhakkak değerlendirilmelidir. Hastaların erken evrelerde daha az motive, apatetik olduğu izlenir. Hastalık ilerledikçe kişilik değişiklikleri, dikkat bozuklukları, karar verme ve plan yapmada zorluklar ve görevleri tamamlamada zorluklar ortaya çıkar.


Alzheimer hastada içgörü de frontal lob patolojisine sekonder olarak bozulmuştur. 

İleri evre hastalıkta apraksi (hareket yokluğu) ve dispraksi (beyin istemli olarak kas hareketlerini düzene sokmayı başaramamanın sonucu ortaya çıkan bir konuşma bozukluğudur) sıklıkla gözlemlenir. Hastaların öz bakımları azalmakla beraber, banyo, tırnak kesme gibi işlevler için yardıma ihtiyaç duyarlar.

error: