Alzheimer Hastalığı Tedavi Yaklaşımları

10 Ağustos 2020

ALZHEİMER HASTALIĞINDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Bugün Amiloid PET isimli tomografi benzeri bir cihaz ile bu maddelerden biri olan amiloid plakların birikimi kolayca gösterebilmektedir. Bu sayede unutkanlığı nedeniyle Alzheimer Hastalığı şüphesi olan ve aynı zamanda ailesinde Alzheimer Hastalığı olan bireylere Amiloid PET yapılmakta, amiloid plak izlenmemesi durumunda Alzheimer Hastalığı dışlanmaktadır.

Günlük yaşamsal aktivitelerinde azalma ve bilişsel yeteneklerinde bozulma ile karakterize, nöropsikiyatrik semptomların ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalık olup demansın en sık görülen tipidir. Hastalarda yaygın ve ilerleyici lezyonlara bağlı hafıza kaybı ve beyin işlevlerinde azalma görülür. Nöron ve ve sinaps kaybı, nörofibril yumakları ve senil plaklardaki beta-amiloid birikimi özellikle ön beyinde bulunan kolinerjik sistemi, amigdala, hipokampus ve korteks alanlarını tutar.

Alzheimer hastaları aşamaları basit olarak üçe bölebiliriz. Hafif, Orta , Ağır,

Hafif dönemin en önemli özelliği, hastalık sinsi bir şekilde ilerler, ciddi unutkanlığı vardır.

Orta evrede kesinlikle gözetim  ve gözlemi gerekir, sokakta tek başına kaybolur, sokağa tek başına çıkamaz, para mefhumu kaybolmuştur, unutkanlıkları artık çok ciddidir, uzak yakınları tanıyamaz, durgun, sorunca konuşur, konuşması bozulmuştur, hayal görebilir, yürümesi bozulmuştur.

Ağır evrede, artık maalesef zihni yeteneklerinin büyük kısmını yitirmiştir. bir iki kelime ile az konuşan ya da konuşmayan, yedirilen, içirilen, yemeği önüne gelen, hareket ve yürüyüş yeteneği azalmış, idrar kaçırma ve kaka kaçırma olduğu için alt bezi gerektiren, yatağa bağlı olabilir. 7/24 izlenmesi ve bakımı gerekiyor.

Halen devam etmekte olan çok sayıda ilaç çalışması mevcuttur.

Günlük yaşamda pek çok kişide unutkanlık yaşanmakta, bu kişiler Alzheimer olmadan yaşamlarına devam etmektedirler. Toplumda genelde 60 yaş ve üzerinde Alzheimer görülme oranı yüzde 10 civarındadır. Bu oran 80 yaş ve üzerinde ise yüzde 50’lik bir görülme sıklığı ile karşımıza çıkmaktadır.

Alzheimer hastalığında uyku bozuklukları sık görülür. Belleğin sağlıklı çalışması için uyku önemlidir. Uyku alışkanlığı düzenlenmeli, hastalar gündüz uyanık tutulmalı, tedavideki ilk basamak uyku hijyeninin sağlanması olmalıdır.
Alzheimer belirtisi gösteren risk grubundaki kişilere yönelik uzman desteği gereklidir. Bu kişilerin psikolojik ve nörolojik muayeneleri, laboratuvar tetkikleri, nöropsikolojik testleri ile mevcut durumları tespit edilmeli, EEG, kortikal haritalama, MR ve PET taramaları önemli ve yapılmalıdır.

 

Alzheimer‘dan korunmak için

Zihinsel ve fiziksel olarak aktif kalın, düzenli egzersiz yapın,Tansiyonunuzu ve şekerinizi normal düzeyde tutun, Sebze ve meyve tüketiminizi artırın. Akdeniz diyetini tercih edin,

Emniyet kemeri ve kask kullanarak kaza sonucu oluşabilecek kafa yaralanmalarına karşı korunun, Alkol kullanıyorsanız bırakmayı ya da sınırlandırmayı deneyin, sigarayı bırakın.

Kadınlar daha riskli, diyabet hastaları riskli, alkol kullanımı, kolesterol yüksekliği, damar risk faktörü denilen hipertansiyon, kötü ve yanlış beslenme tarzı Alzheimer için risk taşıdığı gösterilmiştir.

Gerçekten zayıflamak ve göbeksiz olmak oldukça önemli.

İyi eğitim koruyucu, her yaşta eğitime önem verip, zihnimizi sürekli aktif tutmamız çok önemli, Bulmaca çözmek, santranç oynamak, kitap okumak, sinemaya gitmek, günlük haberleri takip etmek, etrafta olan bitenle ilgili olmak, yabancı dil öğrenmek, öğrenemezsek bile çabası önemli, egzersiz, günde yarım saatlik yürüyüşün hastalık riskini azalttığını gösteriyor. Yalnız kalmamak, sosyal hayatın içinde olmak. Evde oturup hiçbir şey yapmayan yaşlıların riski çok daha yüksek.

En yaygın, en çok bilinen bunamanın ve yaşlılıkta en çok görüleni Alzheimer hastalığı, yaşlılıkta sıklığı artan bir hastalık. Alzheimer yaşlılığın doğal sonucu olan bir hastalık değil. Yaşlılıkta daha sık görüldüğü için, toplum bilincinde yanlış bir algı var. Genetik bozukluğa bağlı Alzheimer hastalığı erken yaşlarda ortaya başlayabilir. 65 yaşın altında Alzheimer hastası olmaz diye bir kural yok..

Tedavide ilaçları düzenli ve uzun süre kullanmak, ara vermemek ve hekimin önerdiği etkili dozlarında kullanmak önemlidir

-Bazı hastalarda belirgin düzelme

-Bazı hastalarda hastalığı yavaşlatma

-Bazı hastalarda ise kötüleşmeden aynı durumda kalmayı sağlayarak fayda sağlar.

Alzheimer hastalığı 24 saat bakım gerektiren zor meşakkatli  bir hastalıktır. Hastalık hakkında bilgi sahibi olmak, hangi durumda ne yapabileceğini bilmek ve yardım istemekten çekinmemek

error: