Borderline kişilik bozukluğu

16 Mart 2021
borderline
BORDERLİNE KİŞİLİK BOZUKLUĞU
 
 Yıllardan beri oldukça tartışmalı bir tanıdır. Öncelikle psikanaliz yönelimli ruh hekimlerince ele alınmış bu kişilik bozukluğu başlangıçta gizli, ya da psödonörotik şizofreni ile eş anlam taşımakta idi. Bu kişilik  bozukluğunda, bireyin kimlik duygusunda, ilişkilerinde ve duygulanımda yaygın  ve süregen bir dengesizlik belirgindir. Bu kişiler cinsel, mesleksel ve toplumsal kimliklerinde derin güvensizlik ve dengesizlik gösterirler.
Borderline kişilik bozukluğu Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından nevrozlarla psikozlar arasında sınırda olan kişilik olarak kendini belli eden kişilik bozukluğu olarak tanımlanmıştır. Neredeyse her zaman bunalım içindedir. Mikropsikotik davranışlar, dissosiyatif belirtiler gösterebilir.
Kendine zarar verici davranışlardan kaçınmaz. İntihara eğilimlidir. Kişiler arası iletişimleri çalkantılıdır. Tutarsız davranışlar sergiler.
Borderline kişilerin özellikleri; Yoğun öfke, kişilerarası ilişkilerde tutarsızlık, kimlik karmaşası ve yalnızlık duygusunun eşlik ettiği depresyon,
1980’de borderline kişilik bozukluğu DSM-III’e girmiştir.

Borderline kişilik bozukluğunun 9 özelliği vardır.

 1. Kimlik karmaşası, sonuçta tutarsız kendilik duyumu,
 2. Kişilerarası ilişkilerde güçlük, sallantılı ancak yoğun ilişkiler biçiminde olması,
 3. Gelip geçici psikotik atakların görülmesi,
 4. Kendini boşlukta hissetme ya da yoğun duyguların varlığı,
 5. Başkalarına kronik öke duyma ve bazen bunu kendine çevirme ve kendine kıyım davranışı,
 6. Dürüstlük,
 7. Yalnız kalmaya dayanamama, kompulsif sosyalizasyon ve bunun sonucunda diğerlerinden dönemsel uzaklaşma,
 8. Cinsel yaşamda kaos,
 9. Diğerleri tarafından terk edilmeye aşırı duyarlılık ve bundan rahatsızlık duyma.
 Sınırda kişilik bozukluğu ile şizotipal, histriönik, narsistik ve antisosyal kişilik özellikleri çok karışır. Tanı çoğu kez akademik bir tartışma konusudur. Zaman zaman psikoz belirtileri de ortaya çıkabildiğinden şizofreni tanısı dauzun süre bir soru olarak kalabilir. Psikoz belirtilerinin çok uzun sürmemesi, fırtınalı yaşam stilinin ve duygulanım aşırılıklarının bulunması ve projektif testlerle ayırıcı tanı yapılabilir. azen ayırım yapılamayabilir ve hastaların bir bölüğü psikoz-kişilik bozukluğu tanısı arasında kalabilir.
 Çoğu, ağır narsistik eğilimler de gösterir. Bir yandan çabuk kırılabilen, zedelenebilen bir zayıflık, bir yandantüm güçlü özellikler bulunur. Nesne ilişkileribde hem yüceltme, hem de değersizleştirme eğilimler ile dengesiz ve tutarsızdırlar.
error: