Çağlar boyunca insanoğlunun en önemli hedefi sağlığı bozan, ölüme neden olan hastalıklara çare bulmak olmuştur. Zaman zaman bitkilerden derman aranmış, hastalıkların tedavisinde hazırlanan karışımlar kullanılmıştır. En büyük amaç ise insanoğluna ölümsüzlüğü sağlayacak ilacı bulmak olmuştur. Günümüze kadar insanoğlunun bilinçaltında yatan bu büyük isteği tıp biliminin lokomotifi olarak görmek yanlış olmaz. Günümüzde tıp biliminde yaşanan en…

Zihninizin iki düzeyi vardır, biri bilinçli ya da akılcı düzeydir. Diğeri ise bilinçaltı ya da akıl ötesi düzeydir. Bilinçli zihninizle düşünürsünüz ama düşünce alışkanlıklarınız bilinçaltınıza gömülür ve bilinçaltınız düşüncelerinizin yapısına göre yaratıcılıkta bulunur. Bilinçaltınız gördüklerinizin, bilgi birikiminizin, deneyim ve tecrübelerinizin, düşüncelerinizin, duygularınızın, hislerinizin depolandığı bölgedir. İşte yaratıcı zihinde burasıdır. Eğer iyi şeyler düşünürseniz iyi şeylerle…

Kuantum Teorisi Nedir? Kuantum teorisi son yüz yirmi yılda bilim tarihinin üzerinde en çok tartışılan, yazılıp çizilen, fizik bilim insanlarının kafa yorduğu teorilerinin en başında gelmektedir. Kuantum fiziği, klasik fiziğin ”ki buna Newton fiziğide diyebiliriz”, atom ve atom-altı parçacıkları açıklamak için yeterli olmamasından ötürü doğmuştur. Kısaca kuantum teorisi atomik olaylardaki, enerjiyi açıklamaya yarayan bir fizik…

Kuantum fizik, parçacık ve olasılıklar bilimidir. Evrenin enerjiden oluştuğunu ve içeriden bağımsız bir dışarının olmadığını ileri sürer. Bu güne kadar ”mantıksal” diye dikkate aldığımız tüm düşünce sistemlerini alt üst eden ve bizi ön yargılarımızı yıkmaya davet eden kuantum felsefesi. Kuantum felsefesi ”beyin-beden-ruh” bütünlüğünü temel alır. Kuantum yaşadığımız evrendedeki bilinen en yoğun enerji frekansının, kozmik bilinçin…

Kuantum fiziği, fizik ile fizik ötesinin birbirine karıştığı bir noktanın adıdır. Günlük konuşma dilimiz yardımıyla bu konuyu anlatmak ve fikir yürütmek, atom atom altılarıyla açıklamaya çalışmak ve üstelikte şimdiye kadar öğrenilmiş ve alışagelmiş düşüncelerden farklı olarak, altüst eden karşıtlıkların temelinde anlatmak ve de kuantum mekaniğiyle içsel yaşantılarımızı yorumlamak oldukça zor. Geride bıraktığımız yirminci yüzyılda batı…

iletişim        +90 (212) 571 57 97 +90 (535) 713 02 77