Merkezi sinir sisteminde noradrenalin, dopamin ve serotonin gibi katekolaminlerin sinaptik etkinliğini artıran kokain, amfetamin ve khat gibi maddeler yer almaktadır.  Psikomotor stimülan özellikli bağımlılık yapıcı bu maddeler; 1-Amfetamin ve amfetamin türevleri, 2-Kokain ve khat.  3-Efedrin dışındaki amfetaminler sentetik ürünlerdir.  Kokain ve khat doğal kaynaklardan elde edilir. Amfetaminin çeşitli kimyasal izomerleri sentezlenebilir. Amfetamin türevleri içinde iyi…

Metamfetamin, uyarıcı ve halusinasyon özelliği olan sentetik bir maddedir.Uzun süreli güçlü uyarıcı özelliği dolayısıyla bağımlılık yapma yeteneğine sahiptir. Daha önceleri ilaç olarak üretilen ve ilaç olarak kullanılan amfetamin ve metamfetaminlerin bağımlılık oluşturması, bu bağımlılıklara bağlı ölümlerin artması ile, 1960’lı yıllarda tüm dünyada kullanımlarının kısıtlanmasına ya da yasaklanmasına yol açmıştır. Bugün metamfetamin ilaç olarak dünyada yalnızca…

iletişim        +90 (212) 571 57 97 +90 (535) 713 02 77