Kişinin vücudunun herhangi bir bölgesinde hoşnutsuz olup bunu yoğun olarak düşünmesidir. Eğer hafif derecede fiziksel anomali varsa, kişinin kaygısı beklenilenin çok üzerindedir. Bazı kişilik bozukluklarında görülebileceği gibi tek başına da görülebilir. Eğer bir belirti olmadan tek başına dismorfobi ” vücut dismorfobik bozukluğu ” olarak tanımlanır. Major depresif bozukluk, OKB ve sosyal fobiyle görülebilir. Dismorfobi en…

Fizik muayene ve laboratuvar incelemeleri sonucunda, organik bir neden ile açıklanamayan bir çok bedensel yakınmanın bulunduğu bir bozukluktur. Somatizasyon bozukluğu büyük oranda kadınlarda görünmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyin düşük olduğu toplum katmanlarında, kırsal kesimde ve doğu ülkelerinde daha yaygın olduğu tahmin edilmektedir. Somtizasyon bozukluğunun etyolojisi tam olarak bilinmemekle birlikte klasik psikanaltik kurama göre yaşanan iç çatışma ve…

iletişim        +90 (212) 571 57 97 +90 (535) 713 02 77