ÇOCUKLUK: OKUL YILLARI

Fiziksel ve Bilişsel Yeterlikler

Okul öncesi dönemde gelişen motor beceriler ve algısal-motor koordinasyon sayesinde ilkokul çocukları pek çok sporu yapabilir ve yazma gibi daha ince motor becerilerin üstesinden gelebilirler. Dönemin fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir eğitim ve dengeli beslenme önem kazanmaktadır. Dönemin sonuna doğru özellikle kız çocuklarında buluğa işaret eden gelişimsel değişmeler görülebilir.

Piaget’ye göre 5-7 yaşlan arası işlemsel döneme geçiş yıllarıdır. Sezgisel ve benmerkezci düşüncenin yerini mantık almaya başlar. Yaklaşık 7 yaşında işlemsel döneme geçmiş bir çocuk zihinsel işlemleri kullanabilir ve somut durumlarda neden-sonuç ilişkilerini değerlendirebilir. Zaman, hız ve mesafe gibi mekânsal kavramları birlikte ele alabilir, dikkatini daha uzun süre yoğunlaştırabilir ve daha planlı olur. Okul yıllarında tekrar ve organizasyon gibi bellek stratejileri gelişir ve çocuklar bu türden stratejilerin kendi başarılarını artırmadaki önemini kavramaya başlarlar. Bu bilişüstü beceriler, çocukluk ve ergenlikte de gelişmeye devam eder.

Okul çağındaki çocuklar bilişsel açıdan kendi başarı, ve başarısızlıklarına ilişkin açıklamalar ilişkin yapabilecek olgunluktadır. Başarı yönelimli ve öz saygısı yüksek çocuklar, başarılarını yetenek gibi kalıcı, başarısızlıklarını ise çaba yetersizliği veya sınavın zorluğu gibi değişen ve kontrol edilebilen özelliklere yüklemektedirler. Çabaları ve başarıları arasında gerçekçi ilişkiler kurabildikleri yaşantılardan geçmemiş olan öğrenilmiş çaresizlik (learned helplessness) geliştirmiş ve öz saygıları düşük çocuklar ise başarı ve başarısızlık durumlarında tersi yüklemeler yapmaktadırlar. Bu durum onları, performanslarını gittikçe daha da yoramaz duruma getirmektedir.

Psikiyatrist Dr. Ali GÖK / Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı iletişim +90 (212) 571 57 97 +90 (535) 713 02 77