DEPRESİF BOZUKLUKLARDA TEDAVİ

9 Ağustos 2020
depresyon-tedavi

Genelde insanlar ciddi bir duruma gelmeden yardım almaktan kaçınıyor olabilirler.

Tedavi için gerekli yardımı almadan tedavisiz depresyon iyileşir mi? Bilim insanlarına göre evet tıbbi yardım almadan da kendiliğinden de iyileşir, Ama 9 ay 1 yıl sürebilir.  Böyle bir zaman sürecinde sosyal ve psikolojik ilişkilerde bir çok zarar ortaya çıkabilir. Ya da kronikleşebilir daha ciddi ağır bir tabloya dönüşebilir. İntiharların arkasında büyük olasılıkla depresyon vardır.

Birçok psikodinamik kuramcı, çocukluk yıllarında sevgi ve şefkat yoksunluğuna bağlı olarak oraya çıkan  yetersizliklerin, katı bir vicdana ve bastırılmış çocukluk istek ve günahları ile ilgili düşlemlere dayalı suçluluk duygularından doğan çatışmaların ya da çok yüksek benlik ülkülerine bağlı düş kırıklıklarının  etyolojik rollerinin olduğu konusunda görüş birliği içindedir. Bu yetersizlikler ve çatışmalar, depresyondaki kişide görülen patolojik kendini cezalandırma ve reddetmeden, benlik saygısında azalmadan ve açık depresif belirtilerin ortaya çıkışından sorumlu tutulmaktadır.

Psikodinamik kuram, bilinçdışı çatışma bilinç alanına gelmedikçe, dolayısıyla benliğin (ego) denetimine geçmedikçe depresyonun altında yatan süreçlerin  süreceğini öne sürer. Bu çatışma, içgörü yoluyla bilinçli kılındığında ve benliğin  denetimine geldiğinde güçlükler kestirilebilir, bunların üstesinden gelinebilir ya da çatışmayla baş edilebilir. Destekleyici ve yorumlayıcı bir ilişki hem içgörü kazandırır, hem de üstesinden gelme becerilerini artırır. Hastanın  daha önce farketmediği yerleşmiş düşünce, duygu ve davranış örüntülerini yakından  incelemek ve gerekirse değiştirmek amacıyla aktarım ilişkisi kurulabilir. Kayıplara karşı aşırı derecede duyarlı ve saldırgan  dürtülerini denetlemek amacıyla karşıt-tepki-kurma ve öfkeyi içe yöneltme savunma düzeneklerini kullanan kişilerde, bu psikodinamik düzeneklerin saptanması ve değiştirilmesi depresyonun tedavisinde büyük önem taşır. Daha destekleyici şekliyle psikodinamik yaklaşım süregiden  belirtileri yatıştırmak, ikincil kazançları azaltmak, hastanın  yaşam koşullarına uyum .sağlamasına yardımcı olmak amacını güder.Depresyon tedaviye oldukça iyi cevap verir.

En uygun depresyon tedavisi ilaçla tedavidir, antidepresan ilaçlar bu ilaçların seçilmesi bireyin durumuna, yaşına göre birçok değişkene bağlı olarak karar verilir. Elbette bir uzman hekimin karar vermesi gerekir. Depresyon tedavisinde destekleyici psikoterapi çok önemlidir.. Kişinin depresyonda kurtulamamasının sebebi tedavi olmamasıdır. Depresyon için kullanılan ilaçlar kesinlikle bağımlılık yapmazlar ve uyuşturucu değildirler. İlaç tedavisine ek olarak destekleyici psikoterapi tedavinin etkisini arttırmaktadır. Psikoterapi ile kişinin olumsuz düşünce ve davranış biçimlerinin değiştirilmesi ve hastalıkla mücadele etmesi ve daha aktif olması amaçlanır.

Farmakoterapötik yaklaşım depresyondaki bir hastanın bir ay içinde düzelme olasılığını yaklaşık iki kat artırır. Antidepresan ilaçların antidepresan  etkinlikleri arasında bir fark yoktur. Ancak önceden kestirilemeyen nedenlerle bazı antidepresan ilaçlar bazı hastalara daha iyi gelmektedir. Öte yandan, hangi antidepresanın hangi hastaya daha iyi geleceğini öngörmemize yarayacak nesnel ölçüler de yoktur. Antidepresan ilaç seçimi daha çok ”sakınılması gereken yan etkiler” göz önünde bulundurularak yapılır. Sakınılması gereken herhangi özel bir yan etkiden de söz edilemiyorsa uygun hastaya uygun antidepresanın seçimi ”deneme-yanılma” ilkesine göre yapılır.

Bununla birlikte bir hastanın önceki depresif epizodu hangi ilaçla tedavi edilmişse o sıradaki epizodunda da aynı ilaç kullanılmalıdır.

Bu epizodu hastanın ilk epizodu ise, hastanın yakın akrabalarında kullanılıp başarı sağlanmış bir antidepresan ilaç  varsa öncelikle bu ilacın seçilmesi düşünülmelidir.

Hastalara, tedavinin olumlu  etkilerinin görülebilmesi için en az 2 hafta gibi bir sürenin geçmesi gerektiği, daha sonra tedavinin sürdürülmesiyle birlikte daha fazla bir düzelmenin  olacağı söylenmelidir. Hastalar, hızlı bir düzelme görmedikleri için ya da birtakım yan etkiler ortaya çıktığı için tedaviyi bırakmamaları gerektiği konusunda uyarılmalıdırlar.

Depresyon ciddi bir hastalıktır. Tıpkı ülser gibi, grip gibi bir hastalıktır. Depresif bireye sürekli bir sorgulama, neden oldu?. ne oldu? gibi soru ve sorgulamadan kaçınmak gerekir

Dolayısıyla depresif bir bireye ”neler oldu”, ”niye bu haldesin” ya da ” ne derdin var neye üzüldün?” ”Kim seni mutsuz etti?” gibi sorular sormak. çok yanlış.

Kişiyi iyi olmaya zorlamak? Örneğin ”bir taile gidelim, açılırsın” gibi söylemler, kişi kendini hem suçlu hissetmesine neden olabilir, Şöyle düşünecektir ”bir yığın kişi benim için çaba sarf ediyor, bunlara karşılık veremiyorum” diye, Arzusu olmayan kişiye iyi şeyler sunmak gibi bir şey. mide ameliyatı olmuş kişiyi meyhaneye götürmeye, kalça kırığı olan hastayı yürüyüşe zorlamaya benzer. Yapılması gereken depresyonun ciddi bir hastalık olduğunu kabullenmek, tedavisini yapmak kişiyi kendi halinde bırakarak iyileşmesini beklemek. ”Yardım istersen ben yan odadayım” demek.daha doğru bir yaklaşımdır.

error: