Depresyonun Klinik Özellikleri Nelerdir ?

23 Ocak 2015

Depresif duygu durum ve ilgi kaybı ya da zevk alınan etkinliklerden artık zevk alınamıyor olması anahtar septomlardır. Kendilerini hüzünlü, kederli, umutsuz, değersiz, hissettiklerini ifade ederler. Depresif duygu durumun, çok olağan kabul edilebilecek üzüntü ve duygusundan çok ayrı bir niteliği vardır. Hasta duygu durumunu ”ıstırap veren duygusal bir ağrıymış gibi tanımlar. Arkadaşlarından, ailesinden ve daha önce ilgilendikleri etkinliklerden uzak dururlar. Okulda ve işte enerji azlığından , istek azlığından yakınırlar. Uyku sorunları vardır. Erken uyanırlar ve de gece sık sık uyanırlar. Bazı hastalarda iştah azalması ve kilo kaybı vardır. Bazı hastalarda iştah artması ve aşırı uyuma görülebilir. Yoğun anksiyete düşüncelerini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırma yeteneğinde azalma ve düşünce bozuklukları görülür. Hastanın hareketlerinde yavaşlama , yüz ifadesinde donuklaşma , bakışlarında sabitleşme ve göz hareketlerinde azalma saptanır. Duruşları kambur, başları öne eğik , omuzları düşük, yüzleri hareketsiz, alınları kırışıktır, sürekli yere bakarlar.

Genelde her hangi bir bilinç bozukluğu belirtisi göstermezler. Kişi, yer ve zaman yönelimleri yerindedir. Unutkanlık depresif hastaların tipik bir yakınmasıdır. Unutkanlığın dikkatini ve düşüncelerini toparlama ve belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırma güçlüğü ile ilişkisi olduğu düşünülebilir. Düşüncelerini toparlayamama , dikkatini ve düşüncelerini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırma depresyonun sık görülen bir belirtisidir. Zihinlerinin berrak olmadığından, karmakarışık olduğundan, açık düşünmediklerinden yakınırlar. Ağır depresyondaki hastalarda çeşitli algı bozuklukları görülebilir. İllüzyon, depersonalizasyon, derealizasyon ve belirgin halusinasyonlar olabilir. Halusinasyonları olan hastaların psikotik düzeyde bir depresyonlarının olduğundan söz edilir.

Hastaların konuşmaları yavaşlamıştır, konuşma sanki büyük bir çabayı gerektiriyor gibidir, ses tonları alçalmıştır. Bazen bir soruya yanıt alabilmek için iki-üç dakika beklemek zorunda kalınabilir. Düşünce içerikleri hezeyan düzeyinde olmayan, kayıp, pişmanlık, suçluluk, intihar, ölüm düşünceleri ile yüklüdür. Sık karşılaşılan temalar, umutsuzluk, içinde bulunulan zamana ya da geleceğe ilişkin karamsar düşünceler, kişisel yetersizlik, işe yaramazlık duyguları ya da kendi kendini aşırı ya da uygunsuz biçimde eleştirme, suçlama, geçmişteki başarısızlıklarını abartma, vücut görüntüsünü beğenmeme ve karar vermede güçlük.

Depresyonda kişinin, kendisine yönelik olumsuz algısı, yanlış giden her şeyden kendisini sorumlu tutması, hiç bir şeyi doğru yapamayacakmış duygusu içinde olması ile belirlidir. İntihar düşünceleri ve genel bir umutsuzluk ve depresyon duygusu yaşarlar. Kişinin kendi benliğine, geleceğine ve dünyaya karşı olumsuz bakış acısı hakimdir. Her hangi bir kanıt yokken olumsuz açıklamalarda bulunuyor olma, tek bir olaydan genel sonuçlar çıkarma , gelişen olaylardan kendisini sorumlu tutarlar. Elem-keder, hüzün ve hastalığının ağırlaştığı duygusu bütün depresyonlarda görülen ortak belirtilerdir. Kendilerini çok çaresiz ve bağımlı hissederler.

error: