Dipsomani

16 Eylül 2020

DİPSOMANİ

Dipsomaniyi bir alkol kötü kullanım biçimi olarak değerlendirenler olduğu gibi; Dipsomaniyi kleptomani, piromani, trikotilomani ya da kumar oynama gibi dürtü kontrol bozukluğu olarak değerlendirenlerde var. Dipsomanin  aslında bir mani-depresif nöbet olduğunu öne sürenler var.

Bazı klinisyenler ise  dipsomanik içme davranışının; esas olarak psikolojik ve motor belirtilerle kendini gösteren bir epileptik nöbet olduğu görüşündedirler.,

İşte dipsomani böylesine tartışmalı bir konu.

Dipsomani genelde bir alkol kötü kullanım biçimi şeklinde ortaya çıkar..  ”Epsilon alkolizm” adı da verilir. Çünkü karşımıza genellikle alkol kullanım bozukluğu olarak çıkan vakalardır.

Dipsomani kişide karşı konulamayacak  şekilde ve zaman zaman zorlantılı bir biçimde  içme dönemler görülür. Kişi alkole susamış gibi kontrolsüz biçimde alkol kullanma arzusu ve aşırı miktarda alkol içme atakları ile başlayan ve kontrol edilmesi olmayan alkol alma durumu olarak ta tarif edilebilir. Aşırı bir istek ve tutku ile alkol arar, bulunca su gibi içer. Dur durak bilmez.Günler, haftalar ve bazende aylar süren bu dönemleri daha sonraki zamanlarda anımsamaya bilir. Bilinç kaybı ve komaya girecek kadar, evinin yolunu unutacak kadar içerler. Alışılmışın çok üstünde içmelerine karşın alkole karşı dayanıklıdırlar.

Dipsomanikler için alkol kullanım zamanları bir anlamda çılgınlık dönemidir. Alkol kullanma süreğen bir bağımlılığa  dönüşebildiği gibi atak zamanlarıyla da sınırlı kalabilir

Yoğun miktarlarda alkol kullanımı sadece sarhoşlukla sonuçlanmakla kalmaz, çoğu kez zehirlenme düzeyine kadar içme atakları ile birlikte kişide kontrolsüz davranışlarla giden bir takım kişilik değişikliklerine sebep olabilir. Alkolün etkisi ortadan kalktığında, genellikle  geride çoğu kez hatırlamak bile istemeyen nahoş olaylar kalır. Alkol kullandıkları dönemlerde bir takım adli olaylara karışmış, kişilik değişiklikleri ve saldırgan davranışlar olabilir.

Nöbetler arasındaki dönemlerde alkole karşı isteksizlik vardır. Bu ara dönemlerde birey,  kontrolsüz içme davranışından dolayı kendine şiddetli öfke ve nefret hissedebilir.

Zorlantılı içme dönemleri  bazen saatler, bazen günler boyu bedenen dayanamaz hale gelinceye kadar sürebilir. Alkol içme davranışları denetimsiz dir. Dipsomaniklerde antisosyal kişilik özellikleri belirgindir.

 

İmpulsif bir şekilde başlayan ve kontrol edilmesi olmayan bu alkol alma dürtüsünün nedenleri uzmanlar farklı şekilde değerlendirmektedirler.

Dipsomanikler hakkındaki öncelikli düşünce; kendini kişiler arası ilişkilerde aşırı derecede baskılayan sosyal fobileri, anksiyetesi olan, kişilerin kendilerini  ifade edemedikleri, bilinçaltında biriktirdikleri öfke, duygu, düşünce ve hayal kırıklıkları, yaşamlarındaki travmaların, depresif duygularını alkolün etkisi ile dışa vurumu..

 Dinamik ve varoluşcular ise, dipsomaniyi ”alıp başını gitme” olarak değerlendiriyorlar. Kişi içinde bulunduğu ortamdan, ağırlığı altında ezildiğini düşündüğü yaşamdan ya da kendinden ”kişiliğini değiştirerek uzaklaşır” diye yorumluyorlar.

Dipsomaiklerde daha belirgin olmak üzere, alkol alımıyla birlikte beyin nöroplasitesi bir şekilde farklı etkileniyor ve bozuluyor. Sonuçta kişi beyninde bir bilinç ve kontrol kaybı yaşıyor, Artık beynin biyolojik mekanizma bozulmuştur, Dolayısıyla dipsomaniklerde bir irade kontrolü yoktu

En çok üzerinde durulan görüş ise dipsomaninin genellikle duygulanım değişikliklerinin ön planda olduğu kişilik bozukluklarının alkol kullanımı ile ortaya çıktığı şeklindedir.

Dipsomanik hastalar genellikle alkol almadan yani nöbetlerinden önce sıkıntı, gerginlik, huzursuzluk, korku, yerinde duramama, uykusuzluk veya depresyon dönemleri vardır.

Dipsomanikler alkolik olmadıklarını, hatta ara dönemlerde alkolden nefret ettiklerini söylerler. Ancak zamanla ve yüksek miktarlarda alkol alımının kaçınılmaz bir sonucu olarak alkol bağımlısı haline gelirler. Nöbetler arasındaki süre giderek kısalmaya başlar. Daha önceden bir kaç ayda bir gelen ataklar, artık bir kaç hafta aralıklarla gelmeye başlar ve insanlar bir süre sonra daimi içiçi duruma gelirler.

Dipsomaniklerin tedavisinde, altta yatan nedenlerin araştırılıp tedavi edilmesidir ki,. dipsoman üzerinde olumlu etkiler yapacaktır. Erken dönemlerde bu tür sorunları olan bireylerin bir kısmı iyi bir terapi ile alkol kötü kullanmayı bırakabilir.Ancak kesin tedavi tüm alkol bağımlıları ve kötü kullanımlarda olduğu gibi hiç alkol almamak ve yoksunluk tedavisi olmaktır. Dipsomanik nöbetlerin önlenmesi oldukça güçtür. Bir diğer husus nöbetler başladıktan sonra tıpkı alkol bağımlılarında olduğu gibi tedavi edilmelidirler.

 

error: