Dipsomani bir alkol kötü kullanım biçimidir. ”Epsilon alkolizm” adı da verilir. Dipsomani eski Yunancadan köken alır. Dipsa susuzluk, mania çılgınlık anlamına gelmektedir. Kişide karşı konulamayan  şekilde ve periyodik bir biçimde karşı konulamayan alkol kullanma arzusu ve aşırı miktarda alkol içme atakları ile kompulsif bir şekilde alkol kullanımı ile başlayan ve kontrol edilmesi olmayan alkol alma durumu olarak ta tarif edilebilinir. 

  Dipsomanikler için alkol kullanım zamanları bir anlamda çılgınlık dönemidir.

  Yoğun miktarlarda alkol kullanımı sadece sarhoşlukla sonuçlanmakla kalmaz, çoğu kez zehirlenme düzeyine kadar içme atakları ile birlikte kişide kontrolsüz davranışlarla giden bir takım kişilik değişikliklerine sebep olabilir. Alkolün etkisi ortada kalktığında, geride çoğu kez hatırlamak bile istemeyen mediko-legal nahoş olaylar kalır. Alkol kullandıkları dönemlerde kişilik değişiklikleri ve saldırgan olabilirler.Nöbetler arasındaki dönemlerde alkole karşı isteksizlik vardır. Bu ara dönemlerde birey,  kontrolsüz içme davranışından dolayı kendine şiddetli öfke ve nefret hissedebilir.

  Dipsomani atakları bazen saatler, bazen günler hatta haftalar boyu bedenleri dayanamaz hale gelinceye kadar sürebilir. Dipsomanik içme davranışı gösteren kişiler arasında azımsanmayacak ölçüde, iyi eğitimli ve sosyoekonomik bakımdan üst düzey insanlar vardır. Kişiler bu içme atakları dönemlerinde evlerini, işlerini terkedip giderler. Kentin tehlikeli arka sokaklarında sızmış olarak bulunup, polis tarafından ailelerine teslim edilirler. Dipsomanik nöbetleri sonrasında oluşan kişilik değişiklikleri ciddi sosyal prestij kaybı ile sonuçlanan yıkıcı etkilere yol açabilir.

  İmpulsif bir şekilde başlayan ve kontrol edilmesi olmayan bu alkol alma dürtüsünün nedenleri uzmanlar farklı şekilde değerlendirmektedirler.

  Dipsomanikler hakkındaki öncelikli düşünce; kendini kişiler arası ilişkilerde aşırı derecede baskılayan sosyal fobi, anksiyetesi olan, kişilerin ifade edemedikleri, bilinçaltında biriktirdikleri öfke, hayal kırıklıkları yaşamlarındaki travmaların, depresif duygularını alkolün etkisi ile dışa vurumu..

  Bazı klınisyenler;  dipsomanik içme davranışının; esas olarak psikolojik ve motor belirtilerle kendini gösteren bir epileptik nöbet olduğu görüşündedirler., 

  Bazı klinisyenler bunun bir mani-depresif nöbet olduğunu öne sürerler.

  Dinamik ve varoluşcular ise, dipsomaniyi ”alıp başını gitme” olarak değerlendiriyorlar. Kişi içinde bulunduğu ortamdan, ağırlığı altında ezildiğini düşündüğü yaşamdan ya da kendinden ”kişiliğini değiştirerek uzaklaşır” diye yorumluyorlar.

  Dipsomaiklerde daha belirgin olmak üzere, alkol alımıyla birlikte beyin nöroplasitesi bir şekilde farklı etkileniyor ve bozuluyor. Sonuçta kişi beyninde bir bilinç ve kontrol kaybı yaşıyor, Artık beynin biyolojik mekanizma bozulmuştur, Dolayısıyla dipsomaniklerde bir irade kontrolü yoktur.

  En çok üzerinde durulan görüş ise dipsomaninin genellikle duygulanım değişikliklerinin ön planda olduğu kişilik bozukluklarının alkol kullanımı ile ortaya çıktığı şeklindedir.

  Dipsomanik hastalar genellikle alkol almadan yani nöbetlerinden önce sıkıntı, gerginlik, huzursuzluk, korku, bunaltı, uykusuzluk veya depresyon dönemleri vardır.

  Dipsomanikler alkolik olmadıklarını, hatta ara dönemlerde alkolden nefret ettiklerini söylerler. Ancak zamanla ve yüksek miktarlarda alkol alımının kaçınılmaz bir sonucu olarak alkol bağımlısı haline gelirler. Nöbetler arasındaki süre giderek kısalmaya başlar. Daha önceden bir kaç ayda bir gelen ataklar, artık bir kaç hafta aralıklarla gelmeye başlar ve insanlar bir süre sonra daimi içiçi duruma gelirler.

  Dipsomaniklerin tedavisinde, altta yatan nedenlerin araştırılıp tedavi edilmesidir ki. dipsoman üzerinde olumlu etkiler yapacaktır. Erken dönemlerde bu tür sorunları olan bireylerinbir kısmıiyi bir terapi ile alkol kötü kullanımını bırakabilir.Ancak kesin tedavi tüm alkol bağımlıları ve kötü kullanımlarda olduğu gibi hiç alkol almamak ve yoksunluk tedavisi olmaktır. Dipsomanik nöbetlerin önlenmesi oldukça güçtür. Bir diğer husus nöbetler başladıktan sonra tıpkı alkol bağımlılarında olduğu gibi tedavi edilmelidirler.

iletişim        +90 (212) 571 57 97 +90 (535) 713 02 77