Eroin Bağımlılık Tedavisi

3 Şubat 2021

 

EROİN BAĞIMLILIK TEDAVİSİ

Öncelikle şu doğru düşünceyi kabullenmeliyiz, bağımlılık, dolayısıyla eroin bağımlılığı kronik bir beyin hastalığıdır. Diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi (örn. şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, tansiyon hastalıkları gibi), bağımlılık tamamen iyileşmez, ancak düzelebilir. Kişi madde kullanmadığı sürece iyidir.Ancak madde kullandığı andan itibaren bağımlılık sorunu derhal canlanır ve her şey yeniden başlar.
Bağımlı kişinin  tedavi için  öncelikle istekli ve kararlı olması gerekir. Eroin bağımlılığı çok ciddiye alınması gereken kronik bir beyin hastalığıdır. Kronik hastalığı olan bir organ nasıl korunuyorsa, eroin bağımlısının da beynini de aynı şekilde ömür boyu korumalıdır.

Opiyatların en yaygın kullanılan ve bağımlılık potansiyeli en çok olan madde eroindir.

Dolayısıyla eroin bağımlılığı tedavisinde; öncelikle yaşam boyu sürecek kullanılan madde sonucu oluşmuş kronik bir beyin hastalığı ile olduğu gerçeği üzerine oturtulmuş bir tedavi programı seçilmelidir. Tedavide kişinin yeniden hayata ve topluma kazandırılması, kullandığı madde dolayısıyla yitirdiği sosyal, bedensel ve ruhsal sağlığına kavuşması esas amaç olmalıdır.

Eroin bağımlılığı tedavisi, bağımlının kullandığı maddelere, kullanım sürecine, kullanım şekline, kişinin kişilik yapısına, oluşabilecek psiko medikal durumlara göre değişiklik gösterir. İnsan beyninde herhangi bir maddenin etki edebilmesi için o maddenin belirli bir noktaya bağlanması gerekir. Bu bağlantı noktasına ‘reseptör’ adı verilir. Opiyatların etki düzeneği, bu maddeler etkilerini sinir hücresi ya da beyaz kan hücreleri gibi diğer bazı hücrelerin memranlarındaki reseptörlere bağlanarak gösterirler. İşte eroin, reseptör dediğimiz bu bağlantı bölgesine bağlanarak etkisini gösterir.
Günümüzde eroin bağımlılığında ilaç tedavilerinin; diğer bağımlılık türlerine göre, son yıllarda eroin bağımlılığı konusunda bir çok yeni tedavi seçeneği gündeme gelmiştir. Bağımlı olduğu maddeye karşı isteği azaltan ve keyif almasını ortadan kaldırmaya yönelik ilaçlar giderek artmaktadır.

Eroin yoksunluğu son kullanımdan saatler sonra kendini halsizlik ve kaygı ile gösterebilir, ardından kişi huzursuz hissetmeye başlar, uyku güçlükleri yaşayabilir. Yoksunluk 36 ila 72 saat arasında çok şiddetlenir, ciddi bedensel belirtiler ve karşı konulamaz eroin isteğiyle kendini gösterir. Yoğun anksiyete, uykusuzluk, agresif davranışlar, paranoyak sanrılar, konfüzyon hali dediğimiz mental durumlar ortaya çıkabilir. kalp atışının hızlanması, karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve özellikle bedensel ağrılar, kaslarda kramplar gözlemlenebilir. Çünkü bağımlı kişi uzun yıllar beyindeki ağrı reseptörlerini eroin ile bloke ettiği için, eroin yoksunluğunda vücutta ağrı hissedilmeyen yerlerde bile ağrılar hissedilmeye başlar, sanki tüyler diken gibi batıyormuş gibi  hisseder, Bütün bunlara eroin yoksunluğu sendromu denir.

Dolayısıyla eroin yoksunluğu sırasında oluşan çok ciddi bir kriz var.

Tedavide özellikle arındırma döneminde yoksunluk sendromları için ilaç tedavisi yardımcı olmaktadır. Arınma, temizlenme, detoksifikasyon yani kullanılan  maddelerin yoksunluk belirtilerinin kaybolması, iyileşmenin başlangıcıdır. Genellikle arınma sonrası, iyileşme olduğu zannedilir. Halbuki arınma iyileşmenin ilk aşamasıdır. Arınma ile eroinin tüm etkilerini bedenden yok etmez. Fiziksel iyileşme bu dönemde devam eder. Beynin düzelmeye başlaması oldukça zaman alır.

Genel olarak izlediğimiz tedavi yöntemi özellikle kronik bir hastalık olarak kabul edilen eroin  bağımlılığında deri altına yerleştirilen implant (çip) daha etkili oluyor. burada amaç, hastanın yaşam boyu eroinden uzak ve temiz kalmasının sağlanmasıdır..

Bir bağımlı tedaviye alındığında, ilk 7-10 günü arındırma tedavisi olarak belirleniyor. Maksat maddeyi vücuttan uzaklaştırılırken, yoksunluk belirtilerini en aza indirgemek, hastanın çok fazla sıkıntı çekmeden, vücudunun maddeden arınmasını  sağlamak olmalıdır..

Bağımlılık sorunu olan hastalarında, tedavi ve ilaç uyumları son derece düşük. .

Naltrexone, insan vücudundaki her çeşit opiyat reseptörlerinin tam bir antagonistidir. Opiat reseptörleri ile güçlü kimyasal yakınlığı olduğu için; eroin, metadon, tramadal, buprenorfin, morfin-sülfat ve benzeri maddelere karşı güvenli bir kapatıcı rol oynar. Naltrexone formülü, haşhaş alkaloidleri bazlı olup, opiyat maddelerinin uyandırdığı hiçbir hissi uyandırmaz. Tam tersine Naltrexone, doğal ve sentetik opiat maddelerinin beyin reseptörlerini etkileyen uyuşturucu sarhoşluğunu ve zevk almasına izin vermez. Zevk olmaz, bağımlılıkta olmaz. İnsan engelleyici ile korunduğu zaman uyuşturucu maddelerinin anlamı ve ihtiyacı yok oluyor.

Çipli tedavi, her hastaya uygulanmamaktadır. Tedavi motivasyonu olan,  takiplerini birlikte götürebileceğimiz hastalarda uygulamaktayız. Özellikle eroin ve alkol bağımlılığı olan hastalarda uygulanmaktadır. Şimdiye kadar yapılan uygulamalardan çok iyi sonuçlar alındı. Hastanın duruma göre, 2-ayda bir implantının değişimi gerekmektedir.

Cilt altına yerleştirilen İmplant uygulamasının bir hastada, en az bir yıl boyunca devam etmesini öngörüyoruz.

İmplant’ın (çipin) en önemli özelliği, uygulanan kişide maddenin etkisini göstermesini engellemek.

Bu tür uygulamalar kişinin maddeden uzak kalması, uzak kalmasıyla birlikte kişi için yeni bir motivasyon kaynağı oluyor. İmplantlı tedaviye başlamak için en az 5-7 günlük arınma süresini bekliyoruz çünkü eğer kanda eroin ya da alkol varsa özellikle eroin varsa uygulama yapamıyoruz. Implant, kanda eroin varken uygulanırsa, o reseptördeki eroini hızla atıyor ve kendi oraya yapışıyor. Böylece hasta, çok hızla eroin yoksulluğuna ve eroin krizine giriyor. Yani o hasta için çok sıkıntılı bir durum yaşanıyor.

Ortalama 7-10 günlük bir ayakta tedavi ile birlikte önce kanda temizlenme sağlanıyor, arkasından implant uygulanıyor. İmplantı uyguladıktan sonra da hastanın o bir kaç günde durumunu gözlemlenerek  hasta taburcu ediliyor.

Farklı madde bağımlılıkları için farklı implant uygulamaları yapılıyor. Örneğin alkol bağımlısı hastalara “disülfram” implantları uygulanıyor. Eroin bağımlısı olanlara ise “naltreksonun implantlları uygulanıyor. Uygulama öncesinde hastaya implantla ilgili detaylı bilgi veriliyor. Bu uygulama, hastayı bir şekilde eroin almaktan uzak tutmayı sağlayan caydırıcı bir tedavi biçimi.

Genel cerrahi uzmanı tarafından ufak bir cerrahi işlemle birlikte daha çok karnın alt bölgesine doğru, yaklaşık bir santimlik bir cilt altı kesi yaparak implant yerleştiriliyor.

error: