Genel Tıbbi Duygu Durum Bozuklukları

23 Ocak 2015

Genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik bir sonucu olduğu yargısına varılan, belirgin ve sürekli bir duygu durum bozukluğunun olması ile belirlidir.

Depresyona neden olabilen tıbbi durumlar: İnfeksiyon hastalıkları (mononükleozis, influenza, viral pnömoni), neoplazm (pankreatik, bronkojenik karsinoma, beyin tümörleri, lenfoma) , hipoksi, mitral valv prolapsusu, hiper-hipotiroidizim, hiper- hipoparatiroidizim, hipo-hipoadrenal fonksiyon, üremi, hiponatremi, hipokalemi, pellegra, tiamin eksikliği, B12/folat eksikliği, sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit, dev hücreli arterit, Parkinson hastalığı, Huntington hastalığı, kronik subdural hematom, temporal lob epilepsisi, inme, Wilson hastalığı, psöriazis, amiloidoz.

Madde Kullanımının Yol Açtığı Duygu Durum Bozukluğu

Genel Tıbbi Duygu Durum BozukluklarıKötüye kullanılabilen bir maddenin veya tedavi amacıyla kullanılan bir ilacın ya da toksinle karşılaşmanın doğrudan fizyolojik bir sonucu olduğu yargısına varılan, belirgin ve sürekli duygu durum bozukluğunun olması ile belirlidir.

error: