Gündüz Hastanesi Modeli ve Alkol Bağımlılığı Tedavisi

19 Temmuz 2017

Alkol ya da madde kullanan kişilerin büyük çoğunluğu için yatarak tedavi gerekli değildir. Günümüz psikofarmakolojik ilaçların etkinliği, yetersiz yatak kapasitesi, hastanede yatmanın getirdiği psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlar değerlendirildiğinde öncelikle ayakta tedavinin denenmesi daha uygundur.

Gün hastanesi modeli dediğimiz bu modelle hastalar aile ve toplum içinde uzaklaşmadan, yataklı tedavinin tanı ve tedavi olanaklarını sunarak, tam psikolojik destek ve tedavi olanağı sunmaktır. Yatış gereksinimini azaltan ve psikiyatri uygulamalarını çağdaşlaştıran bir tedavi yöntemidir.

Ayakta tedavinin başarısız olunduğu bağımlılarda, yeterli aile ve sosyal desteğin olmadığı olaylarda, uzun süre tedavi gerektiren ya da ağır bağımlılık durumlarında hastanın hastaneye yatırılması gerekir.

error: