Bir çok araştırmacı, östrojen hormonunun yaşlı kadınlarda güçlü bir hafıza koruyucu ve Alzheimer hastalığında muhtemelen kısmi olarak panzehir işlevi gördüğüne inanıyorlar. Kentucky Üniversitesi’nde beyin araştırmacısı olan Dr. David Snowdon, östrojenin, sinir hücrelerini korumaya çalışan kadınlar için ”bir numaralı aday” olduğunu söylüyor. Harvard’da beyin araştırmacısı olan Dr. Marilyn Albert ise, ”yaşlı kadınlara, eğer yapabiliyorlarsa östrojen almalarını öneririm” diyerek bu görüşe katıldığını belirtiyor.

 Östrojenin, özellikle hafızayı koruma ve onarma noktasında beyne faydalarına dair kanıtlar, yirmi yıldan beri bilinmektedir. Ayrıca, yeni bir araştırma, östrojenin yaşlı kadınların beyinlerindeki hafıza merkezini canlandırdığını gösterdi. Östrojen aldıklarında kadınlara yapılan beyin taramaları, kısa dönem hafıza bölgelerinde, genç kadınların beyinlerindekine benzer ”hareketlenmeler” olduğunu gösterdi.

 Colombia Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, menapoz sonrasında 10 yıl boyunca östrojen almış kadınların, hiç östrojen almamış kadınlara göre Alzheimer hastalığına yakalanma risklerinin üçte bir oranında daha az olduğu bulundu.

 Beş yıl boyunca östrojen almış kadınlardan hiç birisinde Alzheimer hastalığı görülmedi

 Östrojen nasıl çalışır?

 Östrojenin,sinir iletkenlerinin, özellikle hafıza ile çok yakından ilgili olan asetilkolinin hareketliliğini arttırdığı biliniyor.

Östrojen ayrıca, iletişim kanallarını artırarak sinir hücrelerinin içindeki sinapsis ve sinir hücrelerine giden lif sayısının çoğalmasını sağlıyor. Daha da ötesi, yakın zamanda yapılan araştırmalar, östrojeni beyin hücrelerini serbest köklerin verdiği zarardan koruyan güçlü bir oksit giderici olarak tanımlıyorlar. Hücreler hakkında yapılan araştırmalar, Alzheimer’li hastaların beyinlerinde bulunan glutamate ve beta amiloid (bir protein türü) gibi beyin hücresi zehirlerinin serbest kök üretme yeteneklerini azaltıyor.

iletişim        +90 (212) 571 57 97 +90 (535) 713 02 77