HAMİLELİK, DOĞUM, DOĞUM SONRASI DEPRESYONU, LOHUSA SENDROMU VE DOĞUM SONRASI PSİKOZ

26 Ocak 2019
lohusa_sendromu

Anne olmak mutluluk veren bir olaydır. Aynı zamanda anne olmak bir kadın için yalnızca mutluluk dönemi değil, farklı bir yaşamın başladığı ve farklı ruhsal sorunlarında ortaya çıktığı dönemdir. Bu dönem anne için stresli ve zor olabilir. Hamilelik, doğum ve doğum sonrasında kaygı, depresyon ya da ağır psikotik bazı sorunları yaşayabileceği bir dönemdir.

Hamilelik sırasında yaşanan depresyon dünyada 10 anneden 5’inde görülürken, doğum sonrası depresyon 10 annenin 1’inde görülür.

Prenatal denilen hamilelik öncesinde ve perinatal denilen hamilelik sırasında bazı duygu durumları doğum sonrasında bir depresyonun habercisi olabilir.

  Doğum sonrası oluşan duygusal değişimin nedenleri?  Biyolojik nedenler; Gebelik döneminde yükselen östrojen ve progesteron hormon düzeylerinin doğumla birlikte ani düşmesi, tiroid hormon bozuklukları, flor eksikliğinin doğum sonrası depresyonda etkili olabileceği gözlemlenmiştir.  Hamilelik, doğum ve doğum sonrasında psikiyatrik bozuklukların ancak kadınların %10-15’inde gelişmesi, sosyal stres, kişiler arası ilişkiler sosyal destekle ilgili olabileceğini düşündürmektedir.
  Doğum sonrası risk faktörleri;  Geçmişte yaşanmış depresyon, bunaltı, kaygı bozuklukları, evlilikle ilgili sorunlar, ailede ruhsal hastalık öyküsü, istenmeyen ya da planlanmayan hamilelikler, annelik rolü için hazırlıksız olma, ilk gebelik olması, doğum korkuları, anneye sosyal desteğin olmayışı, hamilelik sürecinde evlilikte yaşanan sorunlar, istenmeyen hayat olayları, özellikle eşlerinde yeterli desteği alamayan kadınlarda doğum sonrası depresif  belirtilerin ortaya çıkma riski oldukça yüksektir.  Erken yaşta hamile kalan, özellikle bluğ çağının hemen sonrası kadınlarda risk %30 daha fazladır. Geçmişlerinde depresyon öyküsü olan kadınlarda doğum sonrası riski %25’tir.  Daha önceki hamileliğinde doğum sonrası depresyon yaşayan ve şimdi ise hüzün bulguları olan kadınlarda major depresyon gelişme riski %85’tir.

  Doğum sonrası depresyon belirtileri:

  Şiddetli hüzün, boşluk duygusu, duygusal küntlük ya da duyarsızlık,   Suçluluk duygusu, ilgi ve istek kaybı, intihar düşünceleri  Aşırı yorgunluk hissi, enerji kaybı şeklinde yaygın bedensel yakınmalar,  Benliğini kaybetme duygusu, kendisini sanki gerçek değilmiş gibi algılaması,  Aile, arkadaş, sosyal çevreden ya da geçmişte kendine keyif veren etkinliklerden uzak durma,  Bebeğine zarar verme korkusu,  Konsantrasyon güçlüğü  Bellek zayıflığı, güvensizlik  Psikomotor hareketlerde artış, yerinde duramama,  Uyku düzeninde bozukluk, uyuyamama ya da gece çok sık uyanma,  Bebekle ilgilenmek istememe, bebeğe zarar verme düşünceleri,
  Doğum sonrası gelişen duygusal değişmelerin kesin nedeni  bilinmemekle birlikte tedavisi mümkün olan rahatsızlıklardır.
  Lohusa Sendromu,  Annelik hüznü de diyebileceğimiz lohusa sendromu, doğum sonrası bir kaç gün içinde başlayıp 7-10 gün içinde düzelir. Bunaltı, sıkıntı, sinirlilik, ağlama, çabuk sinirlenme, unutkanlık ve dikkat dağınıklığı şeklinde görülür. Lohusa sendromu kendiliğinde düzelir ve tedaviye genellikle gerek kalmaz.
  Doğum sonrası psikoz,  Doğum sonrası depresyonunun daha ağır bir şeklidir. Hezeyanlar-yanlış düşünceler, halüsinasyonlar- ki bunlar ses duyma, gerçek olmayan şeyler görme, bebeğe zarar verme düşünceleri ve ağır depresif belirtilerdir.  Bu hastaların mutlaka tıbbi yardım almaları gerekir

 

error: