Kokain zehirlenme Belirtileri

9 Mart 2021
cocaine
Kokain zehirlenmeleri neden önemli?
Çünkü 2008 yılında  “National Survey of Drug Use and Health” ( Ulusal Uyuşturucu Kullanımı ve Sağlık Anketi) tarafından açıklanan verilere göre kokain gibi maddeler nedenli acil servislere başvuru oranı, tüm kötüye kullanılan ilaca bağlı olan zehirlenmeler içinde %25’ tir. Bu yüzden acil hekimleri sıklıkla bu ilaca maruz kalmış hastalar ile karşılaşmaktadırlar. Güçlü bir sempatomimetik ( Sempatomimetik ilaçlar, sempatik sinir sisteminin uyarılmasıyla oluşan etkileri gösteren ilaçlardır.) olan kokain’in zehirlenmesinde, yüksek morbidite (yalın hastalık hali) ve mortalite (ölüm hızı) riski vardır

Kullanıcılarda ortaya çıkan fizyolojik zehirlenme belirtileri taşikardi ya da bradikardi, pupiler dilatasyon, kan basıncında yükselme ya da düşme, bulantı ya da kusma, psikomotor ajitasyon ya da retardasyon, kas zayıflığı, solunum depresyonu, göğüs ağrısı ya da kardiyak aritmiler, konfüzyon, konvülsiyon, diskineziler, distoniler ya da koma biçiminde olabilmektedir. Kokain kullanımı düzensiz kalp atımı, kalp krizi veya felç gibi aniden ölümle sonuçlanan kardiyovasküler ve serebrovasküler hastalıklara neden olabilir. Ölümler genellikle kalp durması veya solunum durması ile gerçekleşir. Kokainin yüksek dozda alınması solunum güçlüğü, yüksek kan basıncı, ateş, halüsinasyonlar ve ileri derecede sinirlilik hali yapar

Kokain güçlü bir uyarıcıdır. Son derece bağımlılık yapıcı ve neredeyse tamamen eğlence amaçlı bir uyuşturucu olarak kullanılmaktadır.
 Kokain bağımlılığının belirtilerini fark etmek, yardım alma sürecindeki ilk adım olabilir. Bu süreç doğası gereği can sıkıcı olabilir; özellikle de bahsi geçen kişi sevdiğiniz biriyse. Onu desteklemekten asla vazgeçme ve umudunu kaybetme; çünkü uyuşturucudan arınmasına ve ayık dolaşmaya başlamasına yardımcı olabilecek birçok tedavi yöntemi mevcut.
– Kokain, genelde burundan çekilen beyaz bir tozdur. Kişinin burnunda ve yüzünde toza benzer bir kalıntı olup olmadığına bakıp anlamak mümkün. Vücudundaki izleri silinmiş olsa bile giysilerinde veya ev eşyalarının üzerinde bir kalıntı görebilirsiniz.
Kokain sinüsleri zorlar ve burnun sürekli akmasına neden olabilir. Kokaini çok kullananlar, başka hastalık belirtileri göstermediler de burunlarını sanki soğuk algınlığına yakalanmış gibi çekerler. Burna sürekli dokunmak veya burnu sürekli silmek de bu kişinin kokain kullandığının başka bir belirtisidir. Kokain uzun bir süre boyunca çok kullanıldığında kullanıcı, burun kanamaları ve burun iç hasarı yaşayabilir. Burun orta hattını oluşturarak iki burun deliği arasında bir duvar görevi gören kemik ve kıkırdak yapıların bütününe nazal septum adı verilir. Aşırı kokain kullanımına bağlı nazal septum delinebilir. Bazı kokain bağımlıları delinen nazal septumun yerine platin takarlar ve bunu bir övüç kaynağı olarak gösterirler.
Kokain, güçlü bir uyarıcı olduğu için kişinin gözlerinin kızarmasına ve kanlanmasına neden olur. Kişinin gözlerinin günün alakasız saatlerinde kızarık veya sulu olup olmadığına bak. Kokain uykusuzluğa neden olur, bu yüzden kişinin gözleri özellikle sabahları kızarık olur
Kokain kullanımı ve zehirlenmelerinde, göz bebeklerinin genişleyip büyümesine neden olur. Yeterince aydınlık bir odada bile garip bir şekilde büyüyüp büyümediğini görmek için kişinin büyüyen göz bebekleri gözleri ışığa karşı hassas hâle getirdiği için kişinin, hassaslaşan gözlerini korumak için güneş gözlüğü taktığını görebilirsiniz.
-Ciddi kullanıcılar bazen kokaini çözündürüp bir iğneyle enjekte ederler. Kişinin ellerine, ön kollarına, ayaklarına ve bacaklarına dikkat et ve iğne girintisini gösteren küçük delikler ara. Küçük “iğne izleri” görürsen bu kişi kokain veya yasa dışı başka bir uyuşturucu kullanıyor olabilir.

Kokainlerin saflığı, satıcılarının kokaine uyguladıkları işlemlerden kaynaklı olarak farklılık göstermektedir.

Toz olarak burundan alınması en çok kullanılan şeklidir; koklayarak burundan alınmasına “line” veya snorting, çubuk vasıtasıyla buruna çekilmesine ise tooting denilmektedir.

Bunun dışında deri altı yahut damar içine IV enjeksiyon; ve sigara içine konularak içilerek (freebasing) kullanılmaktadır.

Ağız yoluyla kullanımı da mümkündür; lakin etkisinin en az olduğu yöntem olduğundan çok ender kullanılmaktadır.

Tüm zehirlenme olgularında olduğu gibi hasta önce güvenlik çemberine alınmalıdır.  Öncelikle havayolunu ve solunumunu değerlendirilmelidir. Hastanın oksijen ihtiyacı varsa oksijen tedavisine başlanmalı, entübasyon ihtiyacı varsa entübe edilmelidir.

Ağız yoluyla kullanım durumlarında kokain gastrik mukozal çok hızlı emilir, bu sebeple gastrointestinal de Gastrik lavaj, büyük delikli orogastrik tüpün geçişi ile midede bulunan hap parçalarını veya toksini aspire etmek amacıyla yapılan işlemdir.
Zehirli maddeyi yuttuktan hemen sonra (1-2 saat içinde) başvuran durumda, dekontaminasyonu tehlikeli hale getiren klinik faktörler yoksa, zehirlenmeden şüpheleniliyorsa gastrik lavaj yapılabilir.

Kardiyak Arrest kokain zehirlenmelerinde sık görülür: Kardiyak arrestlerde yine alfa stimülasyonu artırmamak için Adrenalin kullanılmaması önerilmektedir. Bunun yerine Vazopressin tercih edilmelidir.

Kardiyovasküler komplikasyonlar için kullanılabilecek ajanlar arasında, sempatik sistem aktivasyonunu baskıladığı ve kokainin kardiyovasküler etkilerini azalttığı için, ilk sırada benzodiazepin kullanımı önerilir.

Hipertansif hastaların tansiyonunu kontrol altında tutmak çok önemli

error: