Kronik alkol kullanımı sonucu oluşan psikotik bozukluklar

21 Temmuz 2017

Alkolik halüsinozis,

Bu klinik tablo genellikle 10 yılda fazla bir süre yoğun miktarlarda alkol kullananlarda ortaya çıkar. Genellikle 40 yaş sonrasında görülmektedir. Sıklıkla alkol kullanımının kesilmesini izleyen ilk 48 saat içinde gelişir. Klinik görünüm, uzamış halüsinasyonlar ve hezeyanlarla karakterize tablolardır. Halüsinasyonlar çoğu kez rahatsız edici seslerdir. Sesler çok gerçek ve canlıdır. Hasta sesleri kapı arkasında, koridorda, duvarın arkasında geliyormuş gibi algılar. Hastalarda hezeyanlarda oluşabilir. Halüsyonlar birkaç saat ya da birkaç gün sürebilir.

Bu klinik tablo kesin tedavi gerektirir.

Alkol paranoyası,

Yüksek miktarlarda alkol tüketimi ile paranoid sanrıların birlikteliği durumudur. İşitme halüsinasyonları olabilir. Patolojik kıskançlık şeklinde görülebilir. Bu kişilerin önceden paranoid kişilik özellikleri sergiledikleri söylenir. Burada alkol uygun kişilikte var olan patolojik eğilimleri ortaya çıkaran bir etkendir. Bu kişiler şüpheci, alıngan ve yansıtmaya eğilim gösteren özellikler taşırlar.

Kinik olarak bu tip hastaların sanrıları eşinin kendilerini aldattığı, başkalarıyla cinsel ilişki kurduğu şeklindedir. Zaman zaman şüphe ettiği kişilerle ilgili halüsinasyonlar birbirine eklenebilir ve sonuçta şüphelendiği kişilere zarar verebilirler. Erkek hastalarda empotans çok sık rastlanılan bir durumdur. Bu durum bazı ağır içiciler kendi durumları nedeni ile eşlerinin başkaları ile birlikte olacağını düşünürler. Daha da ötesi eşlerinin alkollü bir eş ile birlikte olmama istekleri ve fiziksel isteksizlikleri, onların başkaları ile ilişki kurdukları şeklinde yorumlara neden olabilir.

Bu kesin tedavi gerektiren bir durumdur.

error: