Kuantum ve Düşünce

23 Mayıs 2019
Molecular Thoughts

Kuantum felsefesi ”beyin-beden-ruh” bütünlüğünü temel alır.

Kuantum yaşadığımız evrendedeki bilinen en yoğun enerji frekansının, kozmik bilinçin ürünü olan insan düşüncesi olduğunu kanıtlamış. Kuantum anlayış; Bilinç altının programlanmasıyla insanın kendi hayatını sonsuz olasılıktan arzu ettiği parçacık haline dönüştürebilen enerjiye sahip olduğu savunulur. Kişinin yaşamında kendisine engel olan bilinçaltı inanç sistemlerini ve korkularını tespit eden ve bunları temizleyen ve kişinin gerçek iç gücünün ortaya çıkmasının, kendisine olan inanç ve güveninin yükseltmesine destek olan bir anlayış sistemi içerir. Korku, endişe, kaygı, öfke gibi negatif enerjileri. Sevgi, mutluluk, güven gibi pozitif enerjilerle düzenler.

Bireyin kendi sosyal gerçeklerini, kendi düşünce güçüyle oluşturabileceğinin farkına varması, bilinçli ve sistemli bir şekilde bilinçaltına hükmetmeyi ve zihin haritasını kendi özvarlığı lehine proğramlamasına yönelik eylemler bütünlüğü ve bir düşünce sistemidir.
Bu düşünce yönteminin temelini kuantum fiziğinin en önemli bulgusu olan; gözlemcinin veya düşünen varlığın fiziki ve sosyal dünya gerçeklerini şekillendirme güçü yatmaktadır.
İnsan hayatında gerçekleşen mucizelere sık olarak şahit oluyoruz. Ruh ve beden sağlığında, insan ilişkileriyle ilgili olağan dışı durumlarda, meslek ve iş hayatımızda o kadar çok sayıda olağandışı olaylara tanık oluyoruz. Peki bütün bu olanların ve olacakların sırrı nedir? Bütün mesele, olanların ve olacakların cevabı nedir? Hepimiz tek bir sonsuz güçle çalışıyoruz, hepimiz aynı şekilde yolumuzu buluyoruz. Evrenin doğası o kadar kesinki. Kim olduğumuz, nereden olduğumuz, rengimiz, dilimiz, dinimiz ve ne olduğumuz önemli değil. Tek bir yasayla çalışıyoruz. Bu çekim yasası. Başınıza gelen herşeyi tıpkı bir mıknatıs gibi biz hayatınıza çekiyoruz. Hepisini düşündüğümüz ve zihnimizde tuttuğumuz süretleri kendimize çekiyoruz. Bunlar düşüncelerimizdir. Ne düşünürsek onları kendinize çekersiniz. O halde yaşamımızı belirleyen düşüncelerimizdir. Neye inanırsanız onunla karşılaşırsınız. En çok neyi düşünürseniz onu kendimize çekeriz ve o hale geliriz. Düşünceler nesnelere dönüşür.
Her anın kendi düşüncesi vardır. Ya da sürekli kuantasal düşünce şekli vardır. Kuantum fiziği bir keşfi işaret eder. Akıl olmadan bir evren düşünemezsin der. Aslında algılanan herşeyi akıl şekillendirir. Anlamamız da redetmemiz anlamına gelmez. Elektiriğide anlamıyoruz ama var.
Felsefi olarak, kuantum düşünce temelinde kainatta ikili form şeklinde bulunan enerji kutuplarından, insanoğlunun kullanımına açık, sevgi ve korku şeklindeki ikili enerji formunun, düşünce yeteneğine tabi tutularak, sevgi lehinde kullanımı yatmaktadır.

kuantum_psikiyatriKuantum düşünce, üst nitelikli bir düşünce biçimidir. Derin düzeyde etkili olabilecek tarzda yaratıcı düşünce şeklidir. Ortak zeka alanına işlem yapar. Sıradan düşünce biçimleri kendisini tekrar eden, etkisiz ve sınırlı enerjili, değiştirme ve oluşturma güçleri yoktur. Daha çok şüphe, kuruntu, takıntı, çöküntü, başıboş hayaller biçiminde akar.
Elinizi tutun ve bakın. Birde elektron mikroskopuyla bakın. Ne göreceksiniz? Hücre, hücrenin içine bakın, çekirdek-atom-nucleus-nötron ve proton-quark(parçaçık). Yani sadece enerji dalgaları görürsünüz. Her şey enerjidir. İçinde yaşadığımız gezegenimiz dünya-güneş sistemi-samanyolu galaksisi-kainat, yani evrendeki her şey enerjidir. Bedenimiz yoğunlaşmış bir enerji okyanusundan başka bir şey değildir. Dolayısıyla siz bu beden değilsiniz, aslında mikroskop altında bir enerji alanısınız.
Bir kuantum fizikçisine dünyayı yaratan nedir diye sorarsanız? Size enerjidir diye cevap verir. Enerji nedir diye sorarsanız, enerjiyi şöyle tarif eder: Yaratılamaz, yok edilemez, her zaman var oldu, var olan şey yok edilemez, form değiştirebilir, bir formdan bağımsız varolabilir. Aynı soruyu bir din adamına sorarsanız size tanrı diye ifade eder. Tanrıyı şöyle tarif eder; hep var oldu, varolacak, yaratılamaz, yok edilemez, herhangi bir şekilden bağımsızdır. Dikkat edin tarifler aynı sadece terimler farklı. Bizler ruhsal varlıklarız. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Tek bir enerji vardır. Evrendeki her şey birbirine bağlı. Sadece bunu göremiyoruz. Evrenin kendisi bir bilinçtir.

error: