Lityum bipolar bozukluğun kısa dönem ve proflaktik tedavisinde en sık kullanılan ilaçtır.

Lityum %70-80 hastada bipolar bozukluğun kısa dönem tedavisi ve profilaksisinde kullanılmaktadır. Manik ve depresif hecmelerin her ikisinde yalnızca lityum tedavisine yanıt vermektedir.

   Lityum Bipolar bozukluğun depresyonunda etkilidir. Lityum koruma tedavisi; Bipolar hastalarda manik ve depresif hecmelerin sıklığını, şiddetini ve süresini belirgin şekilde azaltmaktadır. Bipolar bozukluğun depresyon ve manik hecmesinin ikinci hecmesinden sonra lityum koruma tedavisi başlanmalıdır. Adolesanlarda, aile öyküsünde öyküsünde bipolar hastalık bulunanlarda, yüksek intihar riski olanlarda, ilk atağı manik hecme olanlarda, kötü destek faktörü olanlarda, ilk hecmeye neden olabilecek presipitan faktörü olmayanlarda, 30 yaş ve üstü hastalarda, ilk hecmesi hızlı başlayanlarda ve erkek hastalarda birinci hecmeden sonra lityum tedavisi başlanmalıdır.

   Eğer tek başına lityum tedavisi yetersiz kalırsa, kilinisyen Carbamazepine (Tegretol) veya Valproade (Depakin) ile destek tedavi düşünülmelidir.

   Şizoaffektif bozukluğun (bipolar tipi) tedavisinde lityumun kesinlikle yeri vardır. Major depresif hecmede lityumun primer endikasyonu hasta tek başına antidepresan tedaviye yanıt vermediğinde tedaviye eklenmesi şeklindedir.

  Doğal Lityum: Herkese Uygun Bir İlaç

  Büyük soru; Eğer sinir hücrelerindeki balık yağının yetersizliği depresyon başlangıcına yol açıyorsa,, bu süreç balık yağı alarak tersine çevrilebilir mi?

Yapılan araştırmalar, balık yağının manik-depresyon sürecini tersine  çevirdiğini ortaya çıkardı.

  Balık yağı hakkında övgü dolu çok şeyler söylenebilir. Çok geniş bir etkinlik alanı var; bir antidepresan, cinnet önleyici ve ruh halinin istikrarlı olmasını sağlıyor. Çok güvenli, dayanıklı, hiç bir uyuşturucu yok ya da bu tür standart ilaçlarda bulunan kötü yan etki bulunmuyor.

iletişim        +90 (212) 571 57 97 +90 (535) 713 02 77