Major Depresif Bozukluk

23 Ocak 2015

Major Depresif Bozukluk

Öncelikle depresif duygu durumu, ilgi kaybı, zevk almama, kilo kaybı ya da kilo alımı, uykusuzluk ya da aşırı uyku hali, huzursuzluk, yorgunluk ve bitkinlik hali, enerji kaybı, kendini değersiz hissetme, uygun olmayan suçluluk duyguları, kendini kınama, düşünme ya da düşüncelerini belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırma yetisinde azalma, yineleyen ölüm düşünceleri.

Distimik Bozukluk

En az iki yıl ve hemen her gün yaklaşık gün boyu süren depresif duygudurumun olması. Ama bir major depresif epizodun tanı ölçütlerini karşılamayan diğer depresif şiayetlerinin bulunması ile belirlidir. Bunları şöyle sıralayabiliriz. İştahsızlık ya da aşırı yemek yeme,uykusuzluk ya da aşırı uyku, düşük enerji düzeyi ya da yorgunluk, düşük benlik saygısı, düşüncelerini yoğunlaştırma ğüçlüğü ya da karar vermede güçlük, umutsuzluk duyguları.

error: