Metamfetamin (MET) Bağımlılığı

11 Ekim 2015

Metamfetamin, uyarıcı ve halusinasyon özelliği olan sentetik bir maddedir.Uzun süreli güçlü uyarıcı özelliği dolayısıyla bağımlılık yapma yeteneğine sahiptir.

Daha önceleri ilaç olarak üretilen ve ilaç olarak kullanılan amfetamin ve metamfetaminlerin bağımlılık oluşturması, bu bağımlılıklara bağlı ölümlerin artması ile, 1960’lı yıllarda tüm dünyada kullanımlarının kısıtlanmasına ya da yasaklanmasına yol açmıştır.

Bugün metamfetamin ilaç olarak dünyada yalnızca ABD’de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluklarında kullanılmaktadır.

Metamfetamin, feniletilamin türevi bir maddedir. Amfetamine bir metil grubu eklenmesi ile oluşur. İlk olarak Japonya’da Nagayoshi NAGAİ isimli bir kimyager tarafından efedrin maddesinden imal edilmiştir.Daha sonraki yıllarda efedrin ile kırmızı fosfor ve iyot kullanılarak kristalize edilmiştir.
İkinci dünya savaşı sonrası metamfetamin Japonya’da büyük rağbet görmüştür. Savaş sonrası Japonya’da metamfetamin kötüye kullanımın %5 seviyelerine ulaştığı ve kullananların %10 oranında psikotik belirtiler görülmesi üzerine yasaklanmıştır.

1950’li yıllardan sonra ABD’de geç saatlere kadar çalışan öğrenciler ve uzun yol kamyon şoförleri arasında metamfetamin ve amfetamin kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. 1960’lı yıllarda metamfetamin ve amfetamin türevlerinin kısıtlanması ya da yasaklanması birlikte ilaç firmalarının bu maddeleri içeren formülasyonlarının pazardan çekmeye başlaması ile, metamfetamin üretimi piyasası artık suç örgütlerinin eline geçmiştir.

Geçen zaman içinde bu maddelerin yasa dışı üretimi, kötüye kullanımı ve bağımlılıkları giderek artmıştır.

Metamfetamin uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan sentetik bir maddedir.
Farmakolojik olarak metamfetamin, amfetamin gibi fenilaminler olarak bilinen ilaç grubuna dahil psikostimulan (uyarıcı) etkisi güçlüdür ve yüksek derecede bağımlılık yapma potansiyeli vardır.
Efedrin ya da psödoefedrin molekülleri hidrojenize ederek kolayca elde edildiği bilindiğinden ötürü hemen hemen her yerde yasa dışı üretilebilmektedir.

Uyanıklık, motivasyon ve kısa dönem beynin aktivitesini artıran madde yüksek dozlarda öforiye neden olmaktadır. Amfetaminler ve metamfetamin kişinin uykusuzluk ve yorgunluğunu gidererek öfori hali (kendini iyi hissetme) oluşturur. Metamfetamin kişinin uyku ihtiyacını tamamen gidermez, sadece erteler. Kişi metamfetamin kullanıp uzun süre uyumadı ise, beklenmedik bir zamanda aniden uyuyabilir.
Metamfetaminin kısa süreli madde kullanım hallerinde, kişinin dikkatini ve kendine güvenini artırır, bellek fonksiyonlarını ve öğrenmeyi kolaylaştırır, cinsel istekte artışa yol açar.
Fiziksel performansını artırır ve bu amaçla sportif yarışmalarda doping yapmak için kötüye kullanılabilir.

Beyin bio kimyasını bozup ağır depresyona yol açtığı bilinmektedir. Bağımlılarda kalıcı andehoni oluşmaktadır.
Eroinden, kokainden daha kuvvetli bağımlılık yapan bir maddedir.

Metamfetamin kullanımı kişinin şiddete eğilimini artırabilir.
İştahı azaltıp, bazal metabolizmayı artırarak kişinin kilo vermesine neden olur.
Metamfetamin kullananlarda akciğer ödemi, beyin kanaması, kalp yetmezliği ve kalp krizine bağlı ani ölümlere neden olduğu saptanmıştır. Uyku bozuklukları, deri iltihapları, mide ağrıları, mide krampları, ağız kuruluğu, vücut ısısında artma, tüm vücutta titreme görülür. Bu maddenin en belirgin etkilerinden biri METH AĞZI diye tabir edilen ileri derecede diş çürümeleri.
Kronik metamfetamin bağımlılığı hastalarında sıklıkla derilerinin altında gezinen böcek olduğu yönünde halusinasyonlar görülebilir.

Dünyanın en tehlikeli, büyüyen uluslararası uyuşturucusu olarak kabul edilmektedir.

Kullanıcılarının vücutlarını, zihinlerini ve ruhlarını ele geçiren bir zehir.
Son on yılda MET kullanımının patlaması şaşırtıcı değil.
O hiç sınır tanımıyor,
Kullanıcıların hayatlarını karartan, gencecik insanları eriten, sokaklarda yarı ölü gibi dolaştıran, kısaca kullanıcıların yaşamlarını sonsuza dek değiştirecek çok yaygın, tehlikeli ve farklı bir madde kullanımı ile karşı karşıyız.

Metamfetamin maddesi bir çok şekil ve formda kullanılmaktadır.
İçilebilir, buruna çekilir, ağızdan ya da enjeksiyon yöntemi ile damardan alınabilir. Madde bağımlının önce beyinine gider, kullanıcı hayaller görür, gaipten sesler duyar, giderek kontrolünü yitirir.
Kullanım sonrası madde, beyinde fonksiyonel, moleküler değişikliklere ve hasarlara neden olur.
Metamfetamin, santral sistemde sinir uçlarında dopamin, noradrenalin ve serotonin salınmasına ve bu maddelerin sinir uçlarına geri alınmasına engel olan, dolayısıyla etkilerinin artmasına neden olan uyarıcı bir maddedir.
Kullanıcılar bir takım psikotik özellikler, paranoya, tensel ve işitsel halüsinasyonlar, duygu durum dengesizlikleri, saplantılar, kuruntular sergileyebilirler.
Uzun süre metamfetamin kullananlarda, beyinlerinde dopamin hücreleri zarar görmesi ve zamanla dopamin seviyesinin azalması sonucunda Parkinson hastalığındaki gibi bir takım ciddi hareket bozuklukları oluşur.

Sonuç olarak metamfetamin, hızlı bir şekilde bağımlılığa yol açar ve kullanım sürecinde giderek daha doz alımına ihtiyaç duyulmasına neden olur. Bu kullanım süre içinde bağımlı tedrici olarak tüm haz alma kabiliyetini yitirir. Maddenin o narkotik tüm hoş etkileri kaybolup, yerini zihin karışıklığına, donuk bir bilinç yeteneğine, paranoyaya ve fiziksel rahatsızlıklara bırakır.

Kalıcı beyin hasarlarına, şiddetli kalp rahatsızlıklarına ve ölüme yol açarak hayatları alıp yok eder.

AMFETAMİN VE PSİKOMOTOR STİMÜLANLARIN BAĞIMLILIĞI

error: