OKB ve Takıntılarından Kurtulmanın Çözüm Yolu

ocd

Kırsal alanda yaşayanlar bilirler, Oralarda bir yerden başka bir yere gitmek için; otlarla, çalılarla kaplı yerlerden insanlar kendilerine bir yol arar.

Çalılardan, ormandan, otlardan, taş ve çakılları sağa sola atarak kısa bir geçişle geçerler, Sonra aynı yerden birileri, daha sonra birileri geçer.

Yüzlerce binlerce gelip gitmeden sonra orası artık patika bir yol olmuştur. Zamanla bu otlar, çalılarla, taş ya da çakıllarla kaplı yerler yerleşik patika bir yol olmuştur.

Bu patika yol oluşumunu  OKB’ye benzetebiliriz. 

Obsesyon ya da takıntılı bir düşünce; kişi düşüncenin mantıksız olduğunu kabul etmesine rağmen, inatçı ve yineleyici biçimde akla gelen ve sıkıntı yaratan içine girdiği dönem. o takıntılı düşüncenin verdiği sıkıntıya yönelik kaygıdan kurtulmak için, tüm gayretlerine rağmen engelleyemediği çeşitli hareket ve davranışlar yapar. 

Bu davranışlara kompulsiyon denir.

İşte kompulsiyon yapmaya başladığımız an, o çalılarla, kötü ayrıksı otlarla dolu yoldan bir kez geçmiş oluyoruz. Beynimizde beyin hücreleri arasında hücre bağlantısını sağlayan sinapslar, lifler, ağlar ve bağlantılar var. O patika yoldan geçiyor gibi. Beynimizin hücreleri sinaptik bağlantıları arasında bunu defalarca tekrarlıyor. Bu tekrarlanma sonrası o bağlantılar, lifler, sinapstik bağlantı ve hücreler arasında inanılmaz kuvvetli bir bağlantı oluşuyor. Buna sinaptik bağ diyoruz. Bu bağ bir süre sonra çok güçlü ve kuvvetli bir yol haline geliyor.

Kişi obsesyonlu bir düşünce bir düşünce içine girdiği an otomatik olarak kompulsiyona gidiyor. Sinaptik bağlantılar arasında inanılmaz bir bağ, bir sinyalizasyon oluşuyor. güçlü ve çok kuvvetli bir bağ. Tıpkı bir patika yol gibi, O yolda o kadar çok gidip gelinmiş ki, yol adeta bir caddeye dönüşmüş gibi düşünün.

OKB ve takıntılardan kurtulmanın  tek yolu bu bağlantıları zayıflatmaktan geçiyor. Bu yolu işlemez hale getirmek için ise yapılması gereken hiç bir şey yapmamaktır. 

Kısaca obsesyonun verdiği kaygıdan kurtulmak için hiç bir eylemde bulunmamaktır. Siz eylemde bulunmadığınız andan itibaren o sinaptik bağlantılar zayıflamaya başlayacaktır.

Yani o patika yoldan yürümediğiniz zaman bir süre sonra o yolu çalılar, yabani otlar ve toprakla dolmaya başlayacaktır. Sonuçta yol gidecek her şey eski haline dönecektir.

OKB tedaviniz için yeni yollar keşfetmeniz gerekecektir. 

Yeni yollar için ise hiç bir şey yapmamaktır.

Yapılması gereken o ilk adımı atmak.

OKB ve takıntı hastalığının en zor yanı bu işlemdir. İlk adımı atmak işin en zor yanıdır.

Kompulsiyonun  verdiği kaygıdan kurtulmak için asla eylemde ya da davranışta bulunmamaktır. O sinapslar arasında oluşmuş bağlantılardan kurtulmanın tek yolu bağlantıları zayıflatmaktır. Zayıflatmak için obsesyonu olanın hiç bir şey yapmaması gerekir. Eylemsizlik, hiç bir şey yapmadığınızda, yani eylemsizliği seçtikten sonra zamanla o nöral sinaptik bağlantılar zayıflamaya başlar. 

Nöral bağlantılar zayıfladıkça zayıflar.

En önemli sorun ilk adımı atmak.

O ilk adım da hiç bir şey yapmamaktır.

OKB – Obsesif Kompülsif Bozukluk

error: