Özgül fobi, toplumda fazla olan fakat klinik olarak az bulunan özel bir anksiyete bozukluğunun adıdır. Bu bozukluk bazı nesneler ve durumlara karşı olağan dışı korku ve bilinçli kaçınma ile ortaya çıkar.

Korkular ve kaçınılan nesneler ve durumlarla karşılaşmak veya bunlarla ilgili zihinsel faaliyetlerde bulunmak, kişinin kendisinde olduğunu fark ettiği ciddi bir stres ortaya çıkarır.

  • Özgül bir nesne ya da durumun (örnek olarak uçakla seyahat etme, yüksek yerler, hayvanlar, enjeksiyon yapılması, kan görmek) varlığı ya da böyle bir durumla karşılaşacak olma beklentisi ile başlayan, aşırı ya da anlamsız, belirgin ve sürekli korku.
  • Fobik uyaranla karşılaşma hemen her zaman birden başlayan bir anksiyete tepkisi doğurur, bu da duruma bağlı ya da durumsal olarak yatkınlık gösterilen bir panik atağı biçimini alabilir.
  • Kişi korkusunun aşırı ya da anlamsız olduğunu bilir.
  • Fobik durumlardan kaçınılır ya da yoğun anksiyete ya da sıkıntıyla bunlara katlanılır.
  • Kaçınma, anksiyöz beklenti ya da korkulan durumlarda sıkıntı duyma, kişinin olağan günlük işlerini, mesleki işlevselliğini, toplumsal etkinliklerini ya da ilişkilerini bozar.

Bazı ailelerde fobik bozuklukların daha fazla olma eğilimi dikkat çekicidir. Gelişim hikayesi, sosyalizasyon pratiği ve öğrenme deneyimleri de fobik gelişmede rol oynamaktadır.

error: