Posttravmatik stres bozukluğu herkes için ağır stres sayılabilecek, olağan dışı fiziksel ya da ruhsal travmayla karşılaştıktan sonra, olayın tekrar tekrar yaşanması, tepkilerde yavaşlama, dış dünyaya ilginin azalması, otonomik, disforik ve kognitif semptomların değişik derecelerde bulunması ile belirli ruhsal bozukluktur. Bireyin ruhsal ve fiziksel dünyasını değişik biçimlerde sarsan her türlü olay travmadır. Daha geniş anlamda yaşama karşı, vucudunun bütünlüğüne karşı, en sevdiklerine karşı, inanç sistemine karşı tehdit oluşturan olayların bütününe travma denebilir.

Posttravmatik stres bozukluğu belirli bir neden bağlı ruhsal bozukluklardan biridir. Bir stresör olmadan PTSB tanısı konamaz. Ancak travmanın varlığı tek başına yeterli değildir. Travmaya eşlik eden ve predispozisyon yaratan etkenler açık olarak anlaşılamamışdır. Travmatik olayın güncel, ölüm tehtidi, yaralanma veya kendisinin ya da diğerlerinin fiziksel bütünlüğüne tehdit içerir olmasının yanı sıra bilişsel açıdan sorunlu (akıldan çıkmaz, takıntılı) olmasıda önemlidir.

Travma sonrası oluşan ruhsal bozukluklar yalnızca PTSB değildir. Doğal afetlerden sonra hayatta kalanlarda PTSB olduğu kadar yaygın ansiyete bozukluğu ve majör depresyonunda ortaya çıktığı saptanmışdır.

Travmatik olayın iki yönü olmalıdır;

1-) Yaşamı sarsan ciddi yaralanmayla birlikte olmalı veya fiziksel bütünlüğe ciddi tehdit oluşturmalı,.

2-) Korku caresizlik dehşet uyandırmalıdır. Akıldan çıkmayan, sıkıntı verici, kalıcı ve tekrarlayıcı, bir biçimde, travmanın tekrar tekrar yaşanması, travmayı hatırlatan uyaranlardan kaçınma ve genel bir tepkisizlik, artmış bir uyarılma halinin olması.

iletişim        +90 (212) 571 57 97 +90 (535) 713 02 77