SİKLOTİMİK BOZUKLUK

1 Ocak 2017

Bu bozukluğun ana özelliği, manik epizod ölçütlerine ulaşamayan (hipomanik) ve majör depresif epizod ölçütlerine ulaşamayan depresif belirtilerin, kronik bir şekilde dalgalanarak gitmesidir. DSM çizgisi kronisiteyi, bozukluğun en az 2 yıl süreyle devam ediyor olması ve 2 aydan daha uzun sürç devam eden bir iyilik dönemi bulunmaması ölçütleriyle tanımlamaktadır.
-En az bir majör depresif epizodun ya da geçirilmiş epizod öyküsünün varlığı
-En az bir hipomanik epizodun ya da geçirilmiş epizod öyküsünün varlığı
-Manik ya da karışık tip bir epizodun geçirilmemiş olması
-A ve B ölçütlerindeki duygudurum belirtileri şizoaffektif bozukluğa uymamaktadır ve şizofreni, şizofreniform bozukluk ya da delüzyonel bozukluk ya da başka bir yerde sınıflandırılamayan psikotik bozukluk üzerine eklenmemiştir.
-Belirtiler sosyal, iş ya da diğer önemli alanlarda klinik olarak anlamlı bir rahatsızlık ya da bozulmaya neden olmaktadır.

AYIRICI TANI
İkiuçlu-I ve II bozukluğu ve hızlı döngü ile ayırıcı tanı gerekecektir. Siklotimik bozuklukta majör depresif, manik ya da mikst epizod ölçütlerine ulaşmayan duygudurum dalgalanmaları yaşanmakladır. Eğer böyle bir epizod ortaya çıkarsa, İkiuçlu-I ya da II tanısı siklotimiye eklenir. Hızlı döngülii özellikte de, epizodların şiddeti tam bir duygudurum epizodunu karşılayacak derecededir. Borderline (sınırda) kişilik bozukluğunda da önemli duygudurum oynamaları görülebilir. Ayırıcı tanı için ölçütlerin karşılanma derecesine bakmak, her iki durumun karşılanması halinde iki tanıyıda) birlikte koymak gerekir.

SİKLOTİMİK BOZUKLUKBAŞKA BİR yerde SINIFLANDIRILAMAYAN İKİUÇLU bozukluk
DSM-IV, yukardaki özgül tiplere uymayan ikiuçlu bozuklukları bu başlık altında toplamaktadır. Örnekler: Manik ve depresif belirtilerin çok kısa ve hızlı dalgalanarak epizod için gereken süreyi doldurmadığı durumlar; depresif belirtiler olmaksızın yineleyici hipomanik epizodlarla giden durumlar; manik ve depresif epizodlann delüzyonel bozukluk, rezidüel şizofreni ya da başka yerde sımflandınla- mayan psikotik bir bozuklukla üstüste bindiği durumlar; İkiuçlu bozukluğun saptandığı ama birincil mi yoksa genel tıbbi bir bozukluğa ya da bir madde etkisine bağlı ikincil nitelikte mi olduğuna karar verilemediği durumlar.

error: