Sosyal fobisi olan insanlar sosyal ortamlarda veya performans gerektiren durumlarda olumsuz değerlendirilip küçümsenme konusunda aşırı bir korku duyarlar. Sosyal fobide kişi başkaları tarafında yargılanacağı kaygısı, toplumda mahcup ya da rezil olacağı konusunda belirgin ve sürekli korku yaşar. Korku duyulan ortamlarda, bu kişilerde kızarma, çarpıntı, terleme ve titreme gibi fiziksel belirtiler meydana gelir.

  • Sosyal ortamlarda ya da performans gerektiren durumlarda veya tanımadık insanlar önünde ortaya çıkan belirgin ve inatçı korku. Kişi burada aşağılanmasına veya utanmasına neden olacak biçimde davranacağından ya da anksiyete belirtileri göstereceğinden korkar.
  • Korkulan toplumsal durumla karşılaşma hemen her zaman anksiyete doğurur. Bu duruma bağlı veya durumsal olarak yatkınlık gösteren bir panik atağı biçimini alabilir.

Kişi korkusunun aşırı ya da anlamsız olduğunu bilir. Korkulan toplumsal veya performans durumlarında kaçınılır veya yoğun anksiyete ya da sıkıntıya katlanılır. Korkulan toplumsal veya performans durumlarında kaçınma, kaygılı beklenti veya sıkıntının kişinin olağan günlük işlerini, mesleki işlevselliğini, toplumsal etkinliklerini veya ilişkilerini bozar veya fobi olacağına dair yoğun bir sıkıntı vardır.

Korku veya kaçınma bir maddenin doğrudan fizyolojik etkilerine veya genel bir tıbbi duruma bağlı değildir ve başka bir mental hastalıkla daha iyi açıklanamaz.

Sosyal fobinin ortalama başlangıç yaşı 13-24 yılları arasında değişmektedir.

Sosyal fobinin etyolojisinde, genetik etmenlerin orta düzeyde katkısı olduğu klinik gözlemlerle desteklenmektedir. Bir ya da daha fazla travmatik şartlandırıcı yaşantının sonucu sosyal fobi gelişebilir. Çocuk yetiştirme biçimi, aşırı koruyucu, ya da reddedici, duygusal sıcaklıktan yoksun, katı anne-babaların çocukları ya da gelişen başarısızlık sonrası cezalandırmalar sonucu kişide sosyal fobi gelişebilir.

iletişim        +90 (212) 571 57 97 +90 (535) 713 02 77