”Tarihi bilmeyen onu tekrar yaşamaya mahkumdur” Hindistan dünyanın en gelişmiş uygarlıklarından birinin beşiğidir. Büyük imparatorlukların ve uygarlıkların kurulması ve sona ermesi bu kıta da Avrupa’dan çok daha önce gerçekleşmiştir.  Hindistan, bir ülke olarak birlik ve bütünlük içinde olmaktan çok; değişik ırk, kültür ve dinlerin bir arada yaşamaya çalıştığı çok renkli bir görüntü içindedir.  Tarihi özellikleri…

iletişim        +90 (212) 571 57 97 +90 (535) 713 02 77