Hipnozla tedavinin en büyük tehlikesi; hipnozun ne olduğunu bilmeyen insanlar tarafından yapılıyor olmasıdır. Hipnozun ne olduğunu bilmeyenler, pratik tecrübeleri ile yol almaya çalışırlar. Hipnoz tüm boyutlarıyla bilimsel olarak çözülmüş tecrübe edilmiş bir alan değildir. Kısaca mevcut bilgi birikimi hipnozun muhtemel sonuçlarının tehlikeli olmadığını söylemeye yeterli değildir. Hele hipnozu yapanların, hipnozun tehlikeli olduğunu söylemeleri beklenemez. Hipnoz sonrası hastaların ruhsal durumlarıyla ilgilendiklerini sanmıyorum.

Hipnozla tedavinin diğer bir tehlikesi, sık sık hipnoz yapılan kişide, hipnoz alışkanlığının gelişmesidir. Hipnoz alışkanlığı uyusturucu alışkanlığı gibi etki yapar. Hipnoz bir çeşit uyku hali olduğu için akıl ve iradeyi zayıflatır. Uyku haline alışan kişinin zihin dünyası, akıl ve irade dışı çalışmaya başlar. Kişide hipnoz alışkanlığı oluştuğunda insanın merkezi dışarı taşınır.
Hipnozla tedavinin diğer bir tehlikesi; Aslında hipnozda yapılan şey, insanın merkezinin kendinden alınması ve dışarıda bir başka insana taşınmasıdır. Hipnozda akıl tatile girdiği için zihnin ve beynin merkezi ortadan kalkar.

Başka bir tehlike, sürekli hipnoz yapılan kişi, süreç içinde kendi kendine karar veremez, Kendiliğinde bir iş yapamaz hale gelir.
Hipnozla tedavinin diğer bir tehlikesi,hipnoz alışkanlığı kişiyi ruhsal tembelliğe götürür, kişi ruhsal atalete düşer. Ruhsal tembellik durumunda zihin dünyasında gizli odaklar oluşur.
Hipnozun zararlı şonuçlarından biride kişilik bozukluğu ve çift kişilik gelişme riskidir. İnsan ruh dünyası hakkında hiç bir bilgi birikimi olmayan kişilerin, hipnozla tedavi tekniğini kullanmamalılar. Her uzman kendi uzmanlık alanında çalışmalıdır. Tıp fakültelerinde tedavide öğretilen ilk kural; ‘Tedavi edemiyorsan zarar verme’

Hipnoterapi konusunda hastaların da daha duyarlı ve dikkatli olmalarını öneriyorum. İnsanların hastalıklarını, çaresizliklerini ve bilgisizliklerini kötüye kullanan çok sayıda şarlatanın var olduğunu unutmamalarını tavsiye ediyorum.

Kısaca hipnoz ile ilgili komplikasyonları şöyle özetleyebiliriz:

Halsizlik ve yorgunluk, hipnoz sonrası sosyal ilişkilerinde bozulma, olaylarla başa çıkma becerilerinde bozulma, dekompansasyon, psikotik hezeyanlar, olaylar karşısında duyarsızlaşma, depresyon, anksiyete, panik bozukluklar, dikkat eksikliği, anlama ve konsantrasyon bozukluğu, aşırı uyku hali,bellek bozulması-unutkanlık, kişilik değişimi, psikomotor retardasyon, obsesif düşünceler, konfüzyon, bağımlılık, kişilik değişimi, psikoz, kendiliğinden transa girme, dokunsal halüsinasyonlar, ağlama nöbetleri vs.

Bizde bir ata sözü var, ‘Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayın.’
Vajinismus tedavisinde yapılması gereken şey, gerçekle bağlantısı kopmuş olumsuz duyguları bilinçaltından kaldırmaya, yaşadığı korkunun gerçek olmadığı, kalıplaşmış ve fiziksel alışkanlık haline gelmiş tepkileri uygun tedavi teknikleri ile ortadan kaldırmaya yönelik olmalıdır.

iletişim        +90 (212) 571 57 97 +90 (535) 713 02 77